Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2019

29.3.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Både exportvolymen och exportpriserna ökade i januari

Värdet på Finlands export av varor ökade med tio procent i januari enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var 5,8 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 1,0 procent och exportvolymen med 10,5 procent.

Importens värde minskade med tre procent i januari och värdet var 5,3 miljarder euro. Importvolymen minskade med 1,2 procent men importpriserna låg på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett överskott på 526 miljoner euro i januari. I januari året innan visade handelsbalansen ett underskott på 197 miljoner euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade, förbättrades bytesförhållandet i januari jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,3 i januari då det i januari året innan var 99,3. I december 2018 låg indextalet på 100,8.

Värdet på exporten av papper och kartong samt pappersmassa ökade i januari. Ökningen i värdet av exporten av mekaniska skogsindustriprodukter var något långsammare. Exporten av maskiner och utrustning sjönk något. Värdet av exporten av petroleumprodukter minskade. Värdet på exporten av järn och stål ökade, men exporten av koppar, zink och nickel minskade. Även exporten av instrument och mätare samt malm minskade. Värdet på importen av livsmedel och konsumtionsvaror ökade, men importen i andra huvudkategorier föll i januari.

Exporten till EU-länder ökade med 16 procent i januari och exporten till länder utanför EU med tre procent. Exporten till Tyskland, Sverige och USA ökade i januari, men exporten till Nederländerna, Kina, Storbritannien och Ryssland minskade. Importen från EU-länderna låg på samma nivå som året innan, men minskade från länder utanför EU med åtta procent i januari. Importen från Sverige och Storbritannien ökade i januari men föll från andra stora handelspartner.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)
  Januari Förändring
2018 2019 %
Export (fob) 5 240 5 787 +10
Import(cif) 5 437 5 261 -3
Balans -197 526  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
  Januari Förändring Medeltal* Förändring
  2018:01 2019:01 2019:01/
2018:12
2019:01/
2018:01
2018:02-2019:01 2018:02-2019:01/
2017:02-2018:01
Volymindex
Export 101,7 112,3 +18,9 +10,5 102,8 +2,6
Import 105,4 104,1 -1,1 -1,2 105,4 -0,9
Enhetsvärdeindex
Export 115,9 117,0 -0,9 +1,0 117,5 +4,1
Import 116,7 116,7 -0,4 0,0 119,9 +7,5
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

30.4.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019
10.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019
31.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
10.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag