Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2019

29.11.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymerna ökade, men exportpriserna sjönk en aning i september

Värdet på Finlands export av varor ökade med 1,3 procent i september jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,3 miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 2,8 procent, men exportpriserna sjönk med 0,1 procent från året innan. I januari-september ökade exportens värde med 2,7 procent från året innan.

Värdet på importen steg med 2,2 procent i september till cirka 5,5 miljarder euro. Importpriserna minskade med 2,6 procent, men importvolymerna ökade med 5,8 procent jämfört med förra året. I januari-september minskade importens värde med 0,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Handelsbalansen visade ett underskott på 188 miljoner euro i september. I januari-september uppvisade handelsbalansen ett underskott på 750 miljoner euro. I september 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 138 miljoner euro och i januari-september ett underskott på 2,2 miljarder euro. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,9 då det i september året innan låg på 97,4. I augusti 2019 låg indextalet på 101,5.

Värdet på export av papper och kartong, massa samt metaller minskade i september. Värdet på exporten av personbilar sjönk också något. Exportvärdet av petroleumprodukter ökade markant i september. Värdet på exporten av maskiner och utrustningar steg också avsevärt. Importen av industrins insatsvaror och driv- och smörjmedel minskade, medan importen av andra huvudgrupper ökade i september.

Exporten till EU-länderna ökade med en procent och exporten till länder utanför EU med två procent från året innan i september. Exporten till Sverige och Tyskland steg något i september medan exporten till USA, Ryssland och Storbritannien ökade markant. Exporten till Nederländerna och Kina minskade. Importen från EU-länderna ökade med åtta procent, medan importen från icke-EU länderna minskade med sex procent i september. Importen från Tyskland, Sverige och Kina ökade medan importen från Ryssland och Nederländerna minskade. I januari-september ökade exporten till EU-länderna med en procent och exporten till länder utanför EU med fyra procent. Under samma period ökade också importen från EU-länderna med en procent, medan importen från länder utanför EU minskade med tre procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)
  September Förändring

Januari-september

Förändring
2018 2019 % 2018 2019 %
Export (fob) 5 200 5 270 +1,3 47 146 48 405 +2,7
Import (cif) 5 339 5 458 +2,2 49 366 49 155 -0,4
Balans -138 -188   -2 220 -750  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 September Förändring Medeltal* Förändring
  2018:09 2019:09 2019:09/
2019:08
2019:09/
2018:09
2018:10-2019:09 2018:10-2019:09/
2017:10-2018:09
Volymindex
Export 98,1 100,8 +3,9 +2,8 103,0 +2,0
Import 100,3 106,0 +1,1 +5,8 107,1 +1,5
Enhetsvärdeindex
Export 118,9 118,8 +0,7 -0,1 118,7 +2,1
Import 122,1 118,9 +2,2 -2,6 118,5 +0,4
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019, september 2019
  • Finlands export och import 2016-2019, september 2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.12.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
10.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2019
29.11.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2019
7.11.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag