Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, mars 2019

31.5.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna steg, men exportvolymen minskade i mars

Värdet på Finlands export av varor låg på samma nivå som året innan i mars enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något över 5,4 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 2,9 procent men exportvolymen minskade med 2,2 procent. Under första kvartalet i år ökade det totala exportvärdet med sex procent jämfört med samma period året innan.

Importens värde minskade med tre procent i mars och var något under 5,6 miljarder euro. Importvolymen minskade med 0,5 procent och importpriserna med 0,2 procent. Under första kvartalet i år minskade det totala importvärdet med en procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 134 miljoner euro i mars Under första kvartalet i år visade dock handelsbalansen ett överskott på 255 miljoner euro. I mars 2018 visade handelsbalansen ett underskott på 297 miljoner euro och i januari-mars var det sammanlagda underskottet 892 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna minskade, förbättrades bytesförhållandet i mars jämfört med året innan. Indextalet låg på 100,9 i mars då det i mars året innan låg på 97,8. I februari 2019 låg indextalet på 100,1.

Exporten av maskiner och utrustning minskade något i mars. Nedgången i värdet av exporten av oljeprodukter var måttlig. Värdet av övriga kemiska industrins export minskade något snabbare. Värdet på pappers- och kartongexporten minskade också något. Nedgången i värdet av metallexporten var relativt snabb. I mars ökade exporten av transportutrustning och instrument. Värdet av importen av industriprodukter, kapitalvaror, bränsle och smörjmedel samt konsumtionsvaror minskade, men värdet av importen av transportutrustning ökade i mars.

Både exporten till EU-länder och till icke-EU länder låg på samma nivå som året innan i mars. Exporten till Tyskland och Nederländerna föll. Exporten till USA, Storbritannien, Sverige och Ryssland ökade. Importen från EU-länder sjönk med en procent och importen från länder utanför EU med fem procent i mars. Importen från Tyskland, Nederländerna, Ryssland och USA minskade, men importen från Sverige och Kina ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

  Mars Förändring

Januari-mars

Förändring
2018 2019 % 2018 2019 %
Export (fob) 5 431 5 444 +0 15 452 16 377 +6
Import (cif) 5 728 5 578 -3 16 344 16 121 -1
Balans -297 -134   -892 255  

Tabell 2. Index för utrikeshandel

2010=100 Mars Förändring Medeltal* Förändring
  2018:03 2019:03 2019:03/
2019:02
2019:03/
2018:03
2018:04-2019:03 2018:04-2019:03/
2017:04-2018:03
Volymindex
Export 106,2 103,9 +5,1 -2,2 102,9 +2,4
Import 109,8 109,2 +6,7 -0,5 105,4 -1,3
Enhetsvärdeindex
Export 115,7 119,0 +1,1 +2,9 118,1 +4,2
Import 118,2 118,0 +0,3 -0,2 120,1 +6,6
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

28.6.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019
10.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019
31.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
10.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag