Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019

31.12.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymerna minskade men exportpriserna ökade något i oktober

Värdet på Finlands export av varor minskade med 2,1 procent i oktober jämfört med samma period året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var nästan 5,7 miljarder euro. Exportvolymerna minskade med 2,0 procent, men exportpriserna ökade med 0,3 procent från året innan.

Värdet på importen sjönk med 6,0 ​​procent i oktober till cirka 5,7 miljarder euro. Importpriserna minskade med 5,5 procent, men importvolymerna ökade med 1,0 procent jämfört med oktober 2018.

I januari-oktober ökade exportens värde med 2,2 procent, medan importens värde minskade med 0,8 procent från motsvarande period 2018.

Handelsbalansen visade ett underskott på fyra miljoner euro i oktober. I januari-oktober hade handelsbalansen ett underskott på 838 miljoner euro. I oktober 2018 uppvisade handelsbalansen ett underskott på 242 miljoner euro och i januari-oktober ett underskott på cirka 2,5 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade och importpriserna sjönk, förbättrades bytesförhållandet i oktober jämfört med året innan. Indextalet låg på 103,2 då det i oktober föregående år låg på 97,2. I september 2019 låg indextalet på 99,9.

Exporten av maskiner och utrustning ökade stadigt i oktober. Exporten av personbilar växte snabbt. Värdet på exporten av nickel och koppar samt instrument och mätare ökade också i oktober. Exporten av skogsindustris och kemiska industris produkter minskade i oktober. Värdet på importen av transportutrustning och delar ökade något från oktober 2018, medan importen i andra huvudgrupper minskade.

Exporten till EU-länder minskade i oktober med tre procent och exporten till länder utanför EU med en procent från året innan. Exporten till Tyskland, Kina och Ryssland ökade i oktober, men exporten till Sverige och Nederländerna minskade. Importen från EU-länder minskade med sju procent och importen från länder utanför EU med fyra procent i oktober. Importen från Ryssland, Kina och USA ökade något medan importen från Tyskland, Sverige och Nederländerna minskade. Exporten till Storbritannien ökade med 11 procent i oktober men minskade med en procent i januari-oktober. Importen från Storbritannien minskade med två procent i oktober och med tre procent i januari-oktober. I januari-oktober ökade exporten till EU-länderna med en procent och exporten till länder utanför EU med fyra procent. Under samma period ökade importen från EU-länderna med en procent, medan importen utanför EU minskade med tre procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)
  Oktober Förändring Januari-oktober Förändring
2018 2019 % 2018 2019 %
Export (fob) 5 811 5 688 -2,1 52 957 54 124 +2,2
Import (cif) 6 054 5 692 -6,0 55 420 54 962 -0,8
Balans -242 -4   -2 462 -838  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Oktober Förändring Medeltal Förändring
  2018:10 2019:10 2019:10/
2019:09
2019:10/
2018:10
2018:11-2019:10 2018:11-2019:10/
2017:11-2018:10
Volymindex
Export 110,1 107,9 +7,0 -2,0 102,8 +1,5
Import 112,3 113,3 +6,9 +1,0 107,2 +1,7
Enhetsvärdeindex
Export 119,4 119,8 +0,8 +0,3 118,8 +1,7
Import 122,8 116,0 -2,4 -5,5 117,9 -0,9
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka tfn 040 332 1862
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019, oktober 2019
  • Finlands export och import 2016-2019, oktober 2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.1.2020Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019
10.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019
31.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
10.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag