Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, april 2019

28.6.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportpriserna steg men exportvolymen minskade i april

Värdet på Finlands export av varor minskade med tre procent i april enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var något under 5,5 miljarder euro. Exportpriserna ökade med 5,1 procent men exportvolymen minskade med 5,9 procent. Under januari-april ökade det totala exportvärdet med fyra procent jämfört med samma period året innan.

Importens värde ökade med sex procent i april och var något under 5,8 miljarder euro. Importvolymen ökade med 5,1 procent och importpriserna med 1,7 procent. Under januari-april, låg det totala importvärdet på samma nivå som året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 322 miljoner euro i april. I januari-april visade handelsbalansen ett underskott på 53 miljoner euro. I april 2018 hade handelsbalansen ett överskott på 145 miljoner euro. I januari-april samma år visade handelsbalansen ett underskott på 772 miljoner euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna ökade mer än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i april jämfört med året innan. Indextalet låg på 99,9 i april då det i april året innan låg på 96,7. I mars 2019 låg indextalet på 100,9.

Exporten av transportmedel minskade kraftigt i april, vilket förklarar även nedgången i det totala exportvärdet. Detta berodde på att ett kryssningsfartyg exporterades till Tyskland under referensmånaden. Exporten av industrimaskiner och utrustning, personbilar, metaller, kemiska produkter och pappersmassa ökade i april. Värdet av pappers- och kartongexport minskade något. Importen av industrins insatsvaror minskade i april, medan importen i övriga varukategorier ökade.

Exporten till EU-länder minskade med 12 procent, men exporten till länder utanför EU ökade med 13 procent i april. Exporten till Tyskland minskade medan exporten till andra större länder ökade. Importen från EU-länder ökade med fem procent och importen från länder utanför EU med sex procent i april. Importen från Tyskland och Nederländerna föll, men importen från andra stora handelspartner ökade.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning April 2018 April 2019 Förändring % Januari-april 2018 Januari-april 2019 Förändring %
Export (fob) 5 609 5 450 -3 21 043 21 858 +4
Import (cif) 5 465 5 773 +6 21 815 21 911 +0
Balans 145 -322   -772 -53  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index April 2018 April 2019 Förändring %
2019:04/2019:03
Förändring %
2019:04/2018:04
Medeltal *
2018:05-2019:04
Förändring %
2018:05-2019:04/
2017:05-2018:04
Volymindex för export 110,1 103,6 -0,3 -5,9 102,4 +0,3
Volymindex för import 106,1 111,5 +2,1 +5,1 105,8 -1,2
Enhetsvärdeindex för export 113,7 119,5 +0,4 +5,1 118,5 +4,5
Enhetsvärdeindex för import 117,5 119,6 +1,4 +1,7 120,2 +6,2

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019
  • Finlands export och import 2016-2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.7.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2020
8.5.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2020
30.4.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2020
7.4.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2020
31.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2020
9.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag