Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2019

30.9.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymen ökade något, men exportpriserna sjönk i juli

Värdet på Finlands export av varor ökade med 0,7 procent i juli enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var fem miljarder euro. Exportpriserna sjönk med 1,4 procent, men exportvolymen ökade med 2,8 procent. Under januari-juli ökade det sammanlagda exportvärdet med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Värdet på importen ökade med 1,8 procent i juli och var cirka 5,5 miljarder euro. Importvolymen växte med 4,4 procent men importpriserna med sjönk 3,3 procent från året innan. Under januari-juli minskade importens värde med 0,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 448 miljoner euro i juli. Under januari-juli visade handelsbalansen ett underskott på 315 miljoner euro. I juli 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 384 miljoner euro, och under januari-juli samma år var underskottet nästan 1,6 miljarder euro.

Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i juli jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,0 då det i juli året innan låg på 99,1. I juni 2019 låg indextalet på 100,9.

Exporten av industrimaskiner och –utrustning samt elektriska maskiner och utrustning ökade något i juli. Det gjorde även exporten av fordon. Tillväxten i exporten av metaller och metallprodukter var däremot kraftig i juli. Liksom under månaderna innan, var exportvärdet av gasrör till Ryssland och till öppet hav högt. Exporten av oljeprodukter och skogsindustriprodukter minskade i juli. Även exporten av kemiska industrins produkter sjönk en aning. Värdet på importen i alla huvudgrupper ökade i juli förutom i gruppen driv- och smörjmedel.

Exporten till EU-länder minskade med tre procent, men exporten till länderna utanför EU ökade med sex procent i juli. Exporten till USA, Tyskland och Ryssland ökade i juli, men exporten till andra stora handelspartners minskade. Under januari-juli ökade exporten till EU-länderna med en procent och till övriga länder med sex procent. Importen från EU-länder ökade med tre procent och importen från länder utanför EU med en procent i juli. Importen från Kina och Tyskland ökade medan importen från andra stora handelspartner minskade. Under januari-juli steg importen från EU-länderna med en procent. Importen från övriga länder minskade med två procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)

Riktning Juli 2018 Juli 2019 Förändring % Januari-juli 2018 Januari-juli 2019 Förändring %
Export (fob) 5 004 5 040 +0,7 36 845 38 028 +3,2
Import (cif) 5 389 5 488 +1,8 38 404 38 343 -0,2
Balans -384 -448   -1 559 -315  

Tabell 2. Index för utrikeshandel (2010=100)

Index Juli 2018 Juli 2019 Förändring %
2019:07/2019:06
Förändring %
2019:07/2018:07
Medeltal *
2018:08-2019:07
Förändring %
2018:08-2019:07/
2017:08-2018:07
Volymindex för export 93,5 96,2 -4,5 +2,8 102,8 +1,5
Volymindex för import 103,0 107,6 +8,3 +4,4 106,4 +0,2
Enhetsvärdeindex för export 120,7 119,0 +0,7 -1,4 118,8 +3,3
Enhetsvärdeindex för import 121,9 117,9 +0,6 -3,3 119,4 +2,9

* Tolv månaders glidande medelvärde


Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019, juli 2019
  • Finlands export och import 2016-2019, juli 2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

31.10.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, mars 2020
8.5.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, februari 2020
30.4.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2020
7.4.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2020
31.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2020
9.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag