Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, augusti 2019

31.10.2019 9.00Tullen, Statistik

Exportvolymerna ökade något, men exportpriserna sjönk i augusti

Värdet på Finlands export av varor sjönk med 1,2 procent i augusti jämfört med året innan enligt Tullens utrikeshandelsstatistik. Värdet på exporten var drygt fem miljarder euro. Exportvolymerna ökade med 0,3 procent, medan exportpriserna sjönk med 0,6 procent från året innan. Under perioden januari-augusti ökade värdet på exporten med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Värdet på importen sjönk med sex ​​procent i augusti till cirka 5,3 miljarder euro. Importpriserna sjönk också med sex ​​procent, men importvolymerna ökade med 2,7 procent jämfört med samma månad året innan. I januari-augusti minskade värdet på importen med 0,8 procent från året innan.

Handelsbalansen visade ett underskott på 245 miljoner euro i augusti. I januari-augusti uppvisade handelsbalansen ett underskott på 649 miljoner euro. I augusti 2018 hade handelsbalansen ett underskott på 523 miljoner euro och ett underskott på nästan 2,1 miljarder euro i januari-augusti. Utrikeshandelns bytesförhållande räknas på basis av enhetsvärdeindex och visar exportprisernas utveckling i förhållande till importpriserna. Då exportpriserna sjönk mindre än importpriserna, förbättrades bytesförhållandet i augusti jämfört med året innan. Indextalet låg på 101,5 då det i augusti året innan låg på 95,9. I juli 2019 låg indextalet på 101,0.

Värdet på exporten av skogsindustriprodukter minskade markant i augusti. Värdet på exporten av raffinerade petroleumprodukter minskade också. Även exporten av kemiska produkter, stål, nickel och malmer minskade. Så även exporten av maskiner och utrustning. Däremot ökade värdet på exporten av personbilar kraftigt. Detta berodde främst på den exceptionellt svaga exporten under referensmånaden. Värdet på importen av konsumentvaror och transportutrustning ökade medan importen av varor i andra huvudgrupper minskade.

Exporten till EU-länder var fortsatt på förra årets nivå, men exporten till länder utanför EU minskade med tre procent från året innan i augusti. Exporten till Sverige, Ryssland och Tyskland ökade i augusti, men exporten till USA, Storbritannien och Nederländerna minskade. Importen från EU-länderna minskade med fyra procent och importen från länderna utanför EU med nio procent i augusti. Importen från Sverige, Kina och USA ökade medan importen från Tyskland, Ryssland och Nederländerna minskade. I januari-augusti ökade exporten till EU-länderna med en procent och exporten till länder utanför EU med fem procent. Under samma period förblev importen från EU-länderna vid föregående års nivå, men importen från länderna utanför EU minskade med tre procent.

Tabell 1. Total utveckling (milj. euro)
  Augusti Förändring

Januari-augusti

Förändring
2018 2019 % 2018 2019 %
Export (fob) 5 101 5 039 -1,2 41 946 43 022 +2,6
Import (cif) 5 624 5 284 -6,0 44 028 43 671 -0,8
Balans -523 -245   -2 082 -649  
Tabell 2. Index för utrikeshandel
2010=100 Augusti Förändring Medeltal* Förändring
  2018:08 2019:08 2019:08/
2019:07
2019:08/
2018:08
2018:09-2019:08 2018:09-2019:08/
2017:09-2018:08
Volymindex
Export 96,7 97,0 +0,8 +0,3 102,8 +1,4
Import 102,1 104,9 -2,4 +2,7 106,6 +0,4
Enhetsvärdeindex
Export 118,7 118,0 -0,9 -0,6 118,7 +2,7
Import 123,8 116,3 -1,3 -6,0 118,8 +1,5
* Tolv månaders glidande medelvärde

Gratis tillgång till detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor via Uljas  http://uljas.tulli.fi

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
[email protected]

Finlands export och import 2016-2019, augusti 2019
  • Finlands export och import 2016-2019, augusti 2019

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

29.11.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
10.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, september 2019
29.11.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, september 2019
7.11.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag