Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019

9.1.2020 9.00Tullen, Statistik

Värdet på exporten minskade med 12,1 procent i november

Värdet på Finlands export av varor var nästan 5,1 miljarder euro i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 12,1 procent lägre än i november förra året. Värdet på importen minskade med 10,4 procent i november och var 5,2 miljarder euro. I januari-november ökade exportens totala värde med 0,9 procent, medan värdet på den totala importen minskade med 1,6 procent från året innan.

I november visade handelsbalansen ett underskott på 115 miljoner euro. I januari-november visade handelsbalansen ett underskott på en miljard euro. I november förra året hade handelsbalansen ett underskott på 13 miljoner euro och i januari-november var underskottet nästan 2,5 miljarder euro.

Exporten till EU-länder minskade med 13,8 procent och importen med 9,5 procent i november. Samtidigt minskade exporten till länder utanför EU med 9,6 procent och importen från länder utanför EU föll med 11,7 procent. I januari-november minskade exporten till EU-länderna med 0,4 procent, medan exporten till länder utanför EU ökade med 2,7 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 0,1 procent, medan importen från övriga länder minskade med 4,1 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

10.2.2020Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019
10.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019
31.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, november 2019
9.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
31.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, oktober 2019
10.12.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag