Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Mars 2016

9.5.2016 9.00Tullen, Statistik
9.5.2016

Exporten minskade tio procent i mars

Finlands export av varor minskade tio procent i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,4 miljarder euro. Importen sjönk med åtta procent i mars jämfört med året innan och importens värde var något över 4,6 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten sjunkit med åtta procent och importen med sju procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 265 miljoner euro i mars. Räknat från årets början var det samlade underskottet 810 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 780 miljoner euro. I mars året innan hade handelsbalansen ett underskott på 200 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med åtta procent och exporten till länderna utanför EU med 13 procent i mars. Importen från EU-länder minskade med åtta procent och importen från icke-EU länder med tio procent i mars. Under januari-mars har exporten till EU-länder sjunkit med sex procent och exporten till länder utanför EU med nio procent. Importen från EU-länder har minskat med fyra procent och importen från övriga länder med 11 procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:
Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Riikonen, Johanna tfn 040 332 1824
[email protected]


Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

7.6.2016Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, augusti 2019
9.10.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2019
30.9.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2019
6.9.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2019
30.8.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2019
8.8.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag