Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, april 2019

7.6.2019 9.00Tullen, Statistik

Exporten minskade tre procent i april

Finlands export av varor minskade med tre procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,4 miljarder euro. Importen ökade med fem procent i april jämfört med året innan och importens värde var något över 5,7 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med fyra procent. Importen låg på samma nivå som året innan i januari-april.

Handelsbalansen visade ett underskott på 305 miljoner euro i april. Räknat från årets början var det samlade underskottet 20 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 780 miljoner euro. I april året innan hade handelsbalansen ett överskott på 140 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 12 procent i april medan exporten till länderna utanför EU ökade med 12 procent. Importen från EU-länder steg med fyra procent och importen från icke-EU länder med fem procent i april. Under januari-april har exporten till EU-länder ökat med tre procent och exporten till länder utanför EU med fem procent. Importen från EU-länder växte med två procent men importen från övriga länder minskade med tre procent i januari-april.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2017-2019
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2017-2019
  • Figur 4. Export 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2017-2019 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.7.2019Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2019
6.9.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2019
30.8.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2019
8.8.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, maj 2019
31.7.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, maj 2019
8.7.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag