Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2018

9.4.2018 9.00Tullen, Statistik

Exporten ökade nio procent i februari

Finlands export av varor ökade nio procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,8 miljarder euro. Importen ökade med åtta procent i februari jämfört med året innan och importens värde var något under 5,1 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 11 procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 285 miljoner euro i februari. Räknat från årets början var det samlade underskottet 445 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 835 miljoner euro. I februari året innan hade handelsbalansen ett underskott på 295 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med sju procent i februari och exporten till länder utanför EU med 12 procent. Importen från EU-länder ökade med åtta procent och importen från icke-EU länder steg också med åtta procent i februari. Under januari-februari har exporten till EU-länder ökat med nio procent och exporten till länder utanför EU med 14 procent. Under samma period har importen från EU-länder stigit med nio procent och importen från övriga länder med två procent.

Publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor innehåller de första uppgifterna på månadsnivå om Finlands utrikeshandel med varor som helhet. Preciserade uppgifter om export och import samt utrikeshandeln per varuklass och land publiceras i slutet av varje månad i månadsstatistiken om utrikeshandeln.

Mera information:

Kaarna, Anssi tfn 040 332 8153
Telasuo, Christina tfn 040 332 1828
E-post: fö[email protected]

Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 1. Export, import och handelsbalans månadsvis 2016-2018
  • Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år 2016-2018
  • Figur 4. Export 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)
  • Figur 5. Import 2016-2018 (ursprunglig, säsongsjusterad och trend)

Asiasanat
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel
Seuraava julkistus

8.5.2018Senaste offentliggöranden

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, augusti 2019
9.10.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juli 2019
30.9.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juli 2019
6.9.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, juni 2019
30.8.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, juni 2019
8.8.2019 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag