Företagsstrukturen för utrikeshandel med varor och tjänster 2015

27.4.2017 9.00Tullen, Statistik

Sampublikation av Tullen och Statistikcentralen

I denna sampublikation av Tullen och Statistikcentralen beskrivs företag som bedrivit utrikeshandel år 2015 och deras företagsstruktur. Publikationen är den första i sitt slag. Det har inte tidigare i Finland publicerats uppgifter om företagsstrukturen inom utrikeshandel med varor och tjänster som en helhet.

De företag som bedriver utrikeshandel beskrivs utgående från företagens näringsgren, ägandeförhållande, antalet anställda och storleksklass. Samtidigt belyser man skillnaderna mellan Tullens statistik över utrikeshandel med varor (ITGS) och Statistikcentralens betalningsbalans (BoP). 


Förfrågningar:

Sevón, Tiina tfn 040 332 8678
Kuusisto, Mervi tfn 040 332 8470
E-post: fö[email protected]

Rajala, Mirjami tfn 029 551 3540
Sippola, Risto tfn 029 551 3383
E-post: fö[email protected]

Export och import efter näringsgren år 2015
  • Export och import efter näringsgren år 2015

Asiasanat
Företagsstatistik om utrikeshandel


Senaste offentliggöranden

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2020
31.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, januari 2020
9.3.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, december 2019
28.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, december 2019
10.2.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, november 2019
31.1.2020 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag