Figurer

Storbritannien utträdde ur EU 31.1.2020. Fr. o. m. februari 2020 statistikpublikationer har landets uppgifter förts över från ländergruppen EU-länder till externhandeln, även retroaktivt i tidsserierna.