Statistiken informerar

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2013

  Statistikmeddelande 19.9.2014

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Ändringar i hur Tullens statistikförfrågningar skickas fr.o.m. 29.08.2014

  Statistikmeddelande 28.8.2014

  Finska tullen sammanställer statistik över utrikeshandeln med varor. Tullen säkerställer statistikuppgifternas riktighet genom att bl.a. skicka uppgiftslämnare förfrågningar där dessa ombeds...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014. Figurerna 1-5 har korrigerats

  Statistikmeddelande 1.8.2014

  I publikationen Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014, publicerad 8.7.2014, har fel upptäckts i figurerna 1-5. Uppgifterna för maj månad har inte blivit uppdaterade.

  Ändringar i statistiken
 • Punktskattestatistik i Uljas-tjänsten

  Statistikmeddelande 26.5.2014

  Punktskattestatistik publiceras från och med maj 2014 i Tullens Uljas-databas.

  Utrikeshandelsstatistik
 • Nedgång i exportpriser drog ned värdet på exporten på minus år 2013

  Statistikmeddelande 28.2.2014

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till 55,9 miljarder euro. Värdet på importen...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Exporten sjönk något år 2013

  Statistikmeddelande 7.2.2014

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till nästan 55,9 miljarder euro. Värdet på...

  Utrikeshandelsstatistik
Visar 1 - 6 / 6

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

 • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
 • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).
Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Du kan ställa frågor om

 • deklarering av internhandel mellan EU-länder
 • användning av Intrastat-deklarationstjänsten.