Statistiken informerar

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2017

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2017 publicerades den 31 augusti 2018.

 • Utrikeshandel 2017 - Fickstatistik

  Utrikeshandel 2017 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

 • Exportvolymen ökade med 9,4 procent år 2017
  Pressmeddelande Statistikmeddelande
  27.4.2018

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,6 miljarder euro. Exportpriserna steg med 5,2 procent, och volymen på exporten ökade med 9,4 procent. Värdet på importen ökade med 13 procent år 2017 och uppgick till 62,2 miljarder euro. Importvolymen växte med 8,2 procent och importpriserna steg med 5,0 procent. År 2017 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,6 miljarder euro.

 • År 2017 ökade värdet på exporten av varor med 15 procent
  Pressmeddelande Statistikmeddelande
  7.2.2018

  Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,5 miljarder euro. Värdet på importen växte också, med 13 procent. Värdet på importen uppgick till 62,0 miljarder euro. År 2016 minskade exporten med fyra procent, medan importen steg med en procent. Exporten ökade på årsnivå senast år 2011.

 • Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2016 har publicerats

  Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2016"

 • BEC-klassificering i utrikeshandelsstatistiken

  Classification by Broad Economic Categories

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2016

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2016 publicerades den 31 augusti 2017.

 • Utrikeshandel 2016 - Fickstatistik

  Utrikeshandel 2016 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

 • Exportvolymen sjönk år 2016 med fyra procent

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,8 miljarder euro. Det minskade värdet på exporten berodde i sin helhet på att exportvolymen minskade med fyra procent. Exportpriserna ökade med 0,4 procent. Värdet på importen höll sig nästan på samma nivå som året innan och var 54,7 miljarder euro. Importvolymen växte år 2016 endast med 0,1 procent och importpriserna steg med 0,5 procent. Även år 2015 minskade värdet på exporten med fyra procent. Exportvolymen sjönk med 4,7 procent och exportpriserna ökade då med 0,7 procent. Värdet på importen minskade med sex procent, vilket berodde på att volymen sjönk med 4,7 procent och priserna med 0,8 procent.

 • Värdet på exporten sjönk år 2016 med fyra procent
  Pressmeddelande Statistikmeddelande
  7.2.2017

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,7 miljarder euro. Värdet på importen höll sig däremot nästan på samma nivå som året innan och var 54,6 miljarder euro. År 2015 minskade exporten också med fyra procent, men då sjönk importen med sex procent.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2012
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  10.9.2013

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2012 publicerades den 30 augusti 2013

 • Månadsstatistiken över utrikeshandeln förnyas

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indextalen för januari 2013. I och med den snabbare publiceringen av indextalen offentliggörs alltså alla uppgifter gällande en statistikmånad samtidigt i månadsstatistiken över utrikeshandeln fr.o.m. uppgifterna för januari 2013.

 • Indexberäkningen förnyas

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indexen för januari 2013.

 • Oljeraffineringen höll exporten igång år 2012
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på nästan 57 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Importen minskade med två procent och stannade på 59 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2011 låg underskottet på 3,7 miljarder euro. I handeln med EU-länderna var underskottet 850 miljoner euro och i externhandeln var den 1,4 miljarder euro under år 2012.

 • Svagt slut på året fick exporten år 2012 att stanna på föregående års nivå
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på 56,8 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Exporten växte ännu i januari-oktober men tillväxten avstannade under november-december. Importen minskade med två procent och stannade på knappa 59,1 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2011 låg underskottet på 3,7 miljarder euro.

 • Ändringar i statistiken för transittransporter

  Från och med oktober 2012 publiceras statistiken för transittransporter månatligen istället för kvartalvis.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2011
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  14.9.2012

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2011 publicerades den 31 augusti 2012. Statistikårets slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

 • Rekordstort underskott i handelsbalansen 2011

  Finlands utrikeshandel visade år 2011 ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under oljekrisen åren 1974 och 1975. Ännu år 2010 visade handelsbalansen ett överskott på 539 miljoner euro. Värdet av exporten uppgick år 2011 till 56,6 miljarder euro, dvs. var åtta procent större än år 2010. Importen för sin del växte med 16 procent och steg till nästan 60,2 miljarder euro. Importen steg redan nästan till samma nivå som före recessionen, men exporten låg fortfarande på en klart lägre nivå än under åren 2006–2008.

 • Revidering av utrikeshandelsstatistiken för år 2010

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2010 publicerades den 31 augusti 2011. Tullstyrelsen upptäckte emellertid ett fel i utrikeshandelsstatistiken med en så stor inverkan på 2010 års handelbalans att man bestämde sig att göra en revidering. De korrigerade siffrorna publicerades i Uljas-tjänsten den 30 december 2011. Felet gällde bara export och har inte påverkat den allmänna bild som utrikeshandelsstatistiken gett av den finska utrikeshandelns utveckling.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2010
  30.12.2011

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2010 publicerades den 31 augusti 2011. Sedan år 2010 offentliggörs varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln i slutet av augusti året efter statistikåret. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Tullstyrelsen upptäckte emellertid ett fel i utrikeshandelsstatistiken för år 2010 med en så stor inverkan på 2010 års handelbalans att man bestämde sig att göra en revidering. De korrigerade siffrorna publicerades i Uljas-tjänsten den 30 december 2011. Felet gällde bara export. Siffrorna i denna text baserar sig på de korrigerade siffrorna. Revideringen av statistiken påverkade inte den allmänna bild som utrikeshandelsstatistiken ger av Finlands ekonomi.

 • Metallindustrin och den kemiska industrin fick utrikeshandeln att växa år 2010

  Värdet på Finlands export steg år 2010 till över 52,3 miljarder euro, dvs. med 16 procent jämfört med föregående år.Importen växte med 18 procent och steg till nästan 51,5 miljarder euro.Tillväxten till trots låg både exporten och importen fortfarande på en lägre nivå än år 2008 före recessionen. Handelsbalansen visade ett överskott på 880 miljoner euro. Ett år tidigare låg över­skottet på nästan 1,4 miljarder euro.

 • Tullen tar i bruk KATSO-identifiering vid Intrastat-deklarering 1.3.2011

  Vid sändning av Intrastat-deklarationer på Internet via TYVI-tjänsten (www.tyvi.fi) ska KATSO-koder börja användas den 1 mars 2011. Koderna ska användas fr.o.m. mars oberoende av vilket års eller vilken månads deklarationer som sänds. Katso-koderna tas i bruk eftersom kodens ägare och hans eller hennes rätt att agera på andras vägnar framgår på ett tillförlitligt sätt vid inloggning med dessa koder.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken på föregående års nivå

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i ungefär samma grad som året innan från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var särskilt nära sina slutliga värden.

 • Den slutliga statistiken för år 2009 publiceras den 31 augusti 2010

  Tidigare publicerades statistikårets slutliga statistik i maj månad året efter statistikåret.Nu har publiceringen av statistiken skjutits fram, främst för att ytterligare förbättra kvaliteten på statistiken för de sista månaderna under det föregående året.Därmed följer Tullen i fortsättningen Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

 • Finlands export och import minskade med en tredjedel år 2009

  Utrikeshandelns nedgång, som började redan i november 2008, fortsatte under hela förra året. Finlands export stannade år 2009 på knappa 44,9 miljarder, dvs. 32 procent mindre än ett år tidigare. Mindre än så har värdet på exporten senast varit år 1999. Importen minskade ifjol med 31 procent och stannade på 43,1 miljarder euro. År 2009 låg överskottet i handelsbalansen på knappa 1,8 miljarder euro. Ett år tidigare låg överskottet på nästan 3,2 miljarder euro. Lägre än så har handelsbalansen senast varit år 1991.

 • Finlands handel med Kina minskade
  23.10.2008

  Finlands export till Kina under januari-juli i år stannade på knappa 1,3 miljarder euro, som var 1 procent mindre än föregående år. Importen, litet över 2,4 miljarder euro, minskade under samma tid med tre procent. Ifjol ökade både exporten och importen med nio procent.

 • Skogsindustriprodukterna förorsakade svacka i exporten i augusti
  10.10.2008

  Värdet av exporten låg i augusti på 5 miljarder euro, dvs. blev fem procent mindre än i augusti i fjol. Den minskade exporten berodde särskilt på skogsindustriprodukterna - värdet av exporten av skogsindustriprodukter var märkbart lägre än ett år tidigare. Under början av detta år har Finlands utrikeshandel utvecklats svagare än handeln i hela EU-området och handeln i grannlandet Sverige.

 • Utrikeshandelsstatistiken justerades mera än tidigare år 2007

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i högre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror.

 • Uppgifter om utrikeshandeln avgiftsfritt i Tullens nya webbtjänst

  Tullen vill främja utrikeshandeln för företag som är verksamma i Finland genom att i sin nya Internet-tjänst (ULJAS) gratis tillhandahålla uppgifter om utrikeshandeln med varor. ULJAS öppnas för kunder torsdagen den 3 april 2008 kl. 12. Då offentliggörs också statistiken över utrikeshandeln för januari 2008.

 • Utrikeshandelns tillväxt avtog mot slutet av året

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export år 2007 med sex procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 65,5 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde 59,4 miljarder euro, en ökning på sju procent jämfört med år 2006. Handelsbalansen visade ett överskott på 6,1 miljarder euro. Ett år tidigare utgjorde överskottet 6,2 miljarder euro.

 • Insamlingen av uppgifter hos mindre företag minskar

  Statistikföringen av utrikeshandeln med varor ändras år 2008 när mindre import- och exportföretag befrias från skyldigheten att lämna statistiska uppgifter om sin EU-handel. Motivet bakom den minskade insamlingen är att lätta på den börda som uppgiftslämnande innebär för företagen. I Finland befrias ca 500 exportföretag och 2 000 importföretag från uppgiftsskyldigheten.

 • Korrigering i publikationen Utrikeshandel för Finland del 1 2005 (cd-rom)
  22.10.2007

  Publikationens tabell 3.1 "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt ursprungsländer år 2005 (KN2)" är felaktig. Siffrorna i tabellen gäller avsändningsländerna, dvs. uppgifterna i tabellen är samma som i 3.2 punkten "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt avsändningsländer år 2005 (KN2)".

 • Utrikeshandeln ökade med 17 % år 2006

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export 2006 med 17 % och uppgick till 61,3 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde uppemot 54,8 miljarder euro, en ökning med 16 % jämfört med året innan. Handelbalansen visade i fjol ett överskott på 6,6 miljarder euro, medan överskottet 2005 utgjorde 5,4 miljarder euro.

Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Intrastat-deklarationer
må–fr 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav