Statistiken informerar

 • Finlands handel med Kina minskade

  Statistikmeddelande 23.10.2008

  Finlands export till Kina under januari-juli i år stannade på knappa 1,3 miljarder euro, som var 1 procent mindre än föregående år. Importen, litet över 2,4 miljarder euro, minskade under samma tid...

 • Skogsindustriprodukterna förorsakade svacka i exporten i augusti

  Statistikmeddelande 10.10.2008

  Värdet av exporten låg i augusti på 5 miljarder euro, dvs. blev fem procent mindre än i augusti i fjol. Den minskade exporten berodde särskilt på skogsindustriprodukterna - värdet av exporten av...

 • Utrikeshandelsstatistiken justerades mera än tidigare år 2007

  Statistikmeddelande 8.5.2008

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i högre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror.

 • Uppgifter om utrikeshandeln avgiftsfritt i Tullens nya webbtjänst

  Statistikmeddelande 3.4.2008

  Tullen vill främja utrikeshandeln för företag som är verksamma i Finland genom att i sin nya Internet-tjänst (ULJAS) gratis tillhandahålla uppgifter om utrikeshandeln med varor. ULJAS öppnas för...

 • Utrikeshandelns tillväxt avtog mot slutet av året

  Statistikmeddelande 8.2.2008

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export år 2007 med sex procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 65,5 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde 59,4 miljarder euro, en...

 • Insamlingen av uppgifter hos mindre företag minskar

  Statistikmeddelande 3.12.2007

  Statistikföringen av utrikeshandeln med varor ändras år 2008 när mindre import- och exportföretag befrias från skyldigheten att lämna statistiska uppgifter om sin EU-handel. Motivet bakom den...

 • Korrigering i publikationen Utrikeshandel för Finland del 1 2005 (cd-rom)

  Statistikmeddelande 22.10.2007

  Publikationens tabell 3.1 "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt ursprungsländer år 2005 (KN2)" är felaktig. Siffrorna i tabellen gäller avsändningsländerna, dvs....

 • Utrikeshandeln ökade med 17 % år 2006

  Statistikmeddelande 9.2.2007

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export 2006 med 17 % och uppgick till 61,3 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde uppemot 54,8 miljarder euro, en ökning med 16 % jämfört med året...

Ta kontakt

Statistikservice
må–fr 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Intrastat-deklarationer
må–fr 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav