Statistiken informerar

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2018

  12.9.2019

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats...

 • Ändringar i preliminär statistik om utrikeshandel med varor

  6.9.2019

  Presentationen av procentuell förändring i preliminär statistik om utrikeshandel med varor har ändrats från och med juli 2019. Uppgifterna presenteras nu med en decimal.

  Ändringar i statistiken
 • Utrikeshandel 2018 - Fickstatistik

  19.6.2019

  Utrikeshandel 2018 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

 • Varuexportens volym ökade med 2,4 procent år 2018

  31.5.2019

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till 63,7 miljarder euro. Värdet på importen ökade också med sju...

 • Värdet på varuexporten ökade med sju procent år 2018

  7.2.2019

  Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till något över 63,8 miljarder euro. Värdet på varuimporten växte också,...

  Pressmeddelande
 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2012

  10.9.2013

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Månadsstatistiken över utrikeshandeln förnyas

  28.3.2013

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indextalen för januari 2013. I och med den snabbare publiceringen av indextalen offentliggörs alltså alla...

  Ändringar i statistiken
 • Indexberäkningen förnyas

  20.3.2013

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indexen för januari 2013.

  Ändringar i statistiken
 • Oljeraffineringen höll exporten igång år 2012

  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på nästan 57 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Importen minskade med två procent och stannade på 59...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Svagt slut på året fick exporten år 2012 att stanna på föregående års nivå

  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på 56,8 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Exporten växte ännu i januari-oktober men tillväxten avstannade...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Ändringar i statistiken för transittransporter

  15.1.2013

  Från och med oktober 2012 publiceras statistiken för transittransporter månatligen istället för kvartalvis.

  Ändringar i statistiken
 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2011

  14.9.2012

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2011 publicerades den 31 augusti 2012. Statistikårets slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter...

  Utrikeshandelsstatistik
 • Rekordstort underskott i handelsbalansen 2011

  7.2.2012

  Finlands utrikeshandel visade år 2011 ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under...

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Intrastat-deklarationer
mån–fre 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav