Statistiken informerar

 • Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2017 har publicerats
  Statistikmeddelande
  21.11.2018

  Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2017"

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2017
  Statistikmeddelande
  18.9.2018

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2017 publicerades den 31 augusti 2018.

 • Utrikeshandel 2017 - Fickstatistik
  Statistikmeddelande
  8.5.2018

  Utrikeshandel 2017 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

 • Exportvolymen ökade med 9,4 procent år 2017
  Pressmeddelande Statistikmeddelande
  27.4.2018

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,6 miljarder euro. Exportpriserna steg med 5,2 procent, och volymen på exporten ökade med 9,4 procent. Värdet på importen ökade med 13 procent år 2017 och uppgick till 62,2 miljarder euro. Importvolymen växte med 8,2 procent och importpriserna steg med 5,0 procent. År 2017 visade handelsbalansen ett underskott på nästan 2,6 miljarder euro.

 • År 2017 ökade värdet på exporten av varor med 15 procent
  Pressmeddelande Statistikmeddelande
  7.2.2018

  Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2017 med 15 procent. Värdet på exporten uppgick till 59,5 miljarder euro. Värdet på importen växte också, med 13 procent. Värdet på importen uppgick till 62,0 miljarder euro. År 2016 minskade exporten med fyra procent, medan importen steg med en procent. Exporten ökade på årsnivå senast år 2011.

 • Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2016 har publicerats
  Statistikmeddelande
  4.12.2017

  Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2016"

 • BEC-klassificering i utrikeshandelsstatistiken
  BEC-varuklassificering Statistikmeddelande
  31.10.2017

  Classification by Broad Economic Categories

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2016
  Statistikmeddelande
  18.9.2017

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2016 publicerades den 31 augusti 2017.

 • Utrikeshandel 2016 - Fickstatistik
  Statistikmeddelande
  23.5.2017

  Utrikeshandel 2016 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

 • Exportvolymen sjönk år 2016 med fyra procent
  Statistikmeddelande
  21.3.2017

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,8 miljarder euro. Det minskade värdet på exporten berodde i sin helhet på att exportvolymen minskade med fyra procent. Exportpriserna ökade med 0,4 procent. Värdet på importen höll sig nästan på samma nivå som året innan och var 54,7 miljarder euro. Importvolymen växte år 2016 endast med 0,1 procent och importpriserna steg med 0,5 procent. Även år 2015 minskade värdet på exporten med fyra procent. Exportvolymen sjönk med 4,7 procent och exportpriserna ökade då med 0,7 procent. Värdet på importen minskade med sex procent, vilket berodde på att volymen sjönk med 4,7 procent och priserna med 0,8 procent.

 • Värdet på exporten sjönk år 2016 med fyra procent
  Pressmeddelande Statistikmeddelande
  7.2.2017

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,7 miljarder euro. Värdet på importen höll sig däremot nästan på samma nivå som året innan och var 54,6 miljarder euro. År 2015 minskade exporten också med fyra procent, men då sjönk importen med sex procent.

 • Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2015 har publicerats
  Statistikmeddelande
  8.12.2016

  Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2015"

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2015
  Statistikmeddelande
  15.9.2016

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2015 publicerades den 31 augusti 2016.

 • Utrikeshandel 2015 - Fickstatistik
  Statistikmeddelande
  29.4.2016

  Utrikeshandel 2015 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

 • Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA1- och CPA2-klasserna
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  31.3.2016

  I indexserierna för utrikeshandel, dvs. enhetsvärde- och volymindex 2010=100, har funnits felaktiga indextal. Felaktiga tal har publicerats både för export och import av dessa indexserier. Felaktiga indextal i enhetsvärde- och volymindex har funnits från december 2012 till december 2015 i CPA1-klasserna och från januari 2013 till december 2015 för import i CPA2-klasserna. Felet uppstod i samband med att produktionsprocessen för indextalen ändrades och en felaktig referens i kedjningsmetoden förblev oupptäckt. Korrigeringarna har en väsentlig inverkan på de månatliga indextalen i CPA2-klasserna.

 • Årspublicering (detaljerade uppgifter): Exportvolymen minskade 4,7 procent år 2015
  Statistikmeddelande
  24.3.2016

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra procent år 2015. Värdet av exporten uppgick till 53,8 miljarder euro. Värdet på importen minskade med sex procent och stannade vid 54,3 miljarder euro. Underskottet i handelsbalansen minskade i fjol markant jämfört med åren innan. År 2015 visade handelsbalansen ett underskott på 427 miljoner euro.

 • Årspublicering (preliminära uppgifter): Värdet på exporten sjönk år 2015 med fyra procent
  Statistikmeddelande
  8.2.2016

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra procent år 2015. Värdet av exporten uppgick till 53,5 miljarder euro. Värdet på importen minskade med sex procent och stannade vid 54,2 miljarder euro. År 2014 höll sig exporten på samma nivå som året innan, medan importen sjönk med en procent.

 • Årspublikationen Utrikeshandel med varor 2014 har publicerats
  Statistikmeddelande
  30.11.2015

  Årspublikationen CD-ROM "Utrikeshandel med varor 2014"

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2014
  Statistikmeddelande
  11.9.2015

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2014 publicerades den 31 augusti 2015.

 • Fel har upptäckts i indexserierna för utrikeshandel 2010=100 i CPA2-klasser
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  30.6.2015

  I indexserierna för utrikeshandel, dvs. enhetsvärde- och volymindex 2010=100, har funnits felaktiga indextal.

 • Årspublicering (detaljerade uppgifter): Exportvolymen ökade 2,3 procent år 2014
  Statistikmeddelande
  27.2.2015

  Värdet på Finlands export av varor år 2014 låg enligt Tullens utrikeshandelsstatistik på nästan samma nivå som året innan, värdet sjönk mindre än en halv procent. Exportens värde var 55,8 miljarder euro. Under samma period minskade importens värde med en procent till 57,6 miljarder euro. Underskottet i handelsbalansen blev något lägre år 2014 jämfört med året innan. Handelsbalansen visade ett underskott på 1,8 miljarder euro.

 • Årspublicering (preliminära uppgifter): Exporten år 2014 nästan samma nivå som året innan
  Statistikmeddelande
  9.2.2015

  Värdet på Finlands export av varor år 2014 låg enligt Tullens preliminära uppgifter på nästan samma nivå som året innan. Exportens värde var 55,8 miljarder euro. Under samma period minskade importens värde med en procent till 57,6 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 1,8 miljarder euro.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2013
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  19.9.2014

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2013 publicerades den 29 augusti 2014.

 • Ändringar i hur Tullens statistikförfrågningar skickas fr.o.m. 29.08.2014
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  28.8.2014

  Finska tullen sammanställer statistik över utrikeshandeln med varor. Tullen säkerställer statistikuppgifternas riktighet genom att bl.a. skicka uppgiftslämnare förfrågningar där dessa ombeds kontrollera de lämnade uppgifterna. Sättet att skicka dessa förfrågningar ändras den 29 augusti 2014.

 • Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014. Figurerna 1-5 har korrigerats
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  1.8.2014

  I publikationen Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014, publicerad 8.7.2014, har fel upptäckts i figurerna 1-5. Uppgifterna för maj månad har inte blivit uppdaterade.

 • Punktskattestatistik i Uljas-tjänsten
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  26.5.2014

  Punktskattestatistik publiceras från och med maj 2014 i Tullens Uljas-databas.

 • Nedgång i exportpriser drog ned värdet på exporten på minus år 2013
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  28.2.2014

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till 55,9 miljarder euro. Värdet på importen minskade också med två procent i fjol och stannade på 58,2 miljarder euro. År 2013 visade handelsbalansen ett underskott på 2,3 miljarder euro.

 • Exporten sjönk något år 2013
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  7.2.2014

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till nästan 55,9 miljarder euro. Värdet på importen minskade också med två procent och stannade på 58,1 miljarder euro.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2012
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  10.9.2013

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2012 publicerades den 30 augusti 2013

 • Månadsstatistiken över utrikeshandeln förnyas
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  28.3.2013

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indextalen för januari 2013. I och med den snabbare publiceringen av indextalen offentliggörs alltså alla uppgifter gällande en statistikmånad samtidigt i månadsstatistiken över utrikeshandeln fr.o.m. uppgifterna för januari 2013.

 • Indexberäkningen förnyas
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  20.3.2013

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indexen för januari 2013.

 • Oljeraffineringen höll exporten igång år 2012
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på nästan 57 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Importen minskade med två procent och stannade på 59 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2011 låg underskottet på 3,7 miljarder euro. I handeln med EU-länderna var underskottet 850 miljoner euro och i externhandeln var den 1,4 miljarder euro under år 2012.

 • Svagt slut på året fick exporten år 2012 att stanna på föregående års nivå
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på 56,8 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Exporten växte ännu i januari-oktober men tillväxten avstannade under november-december. Importen minskade med två procent och stannade på knappa 59,1 miljarder euro. Handelsbalansen visade enligt de preliminära uppgifterna ett underskott på 2,3 miljarder euro. År 2011 låg underskottet på 3,7 miljarder euro.

 • Ändringar i statistiken för transittransporter
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  15.1.2013

  Från och med oktober 2012 publiceras statistiken för transittransporter månatligen istället för kvartalvis.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2011
  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
  14.9.2012

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2011 publicerades den 31 augusti 2012. Statistikårets slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

 • Rekordstort underskott i handelsbalansen 2011
  Statistikmeddelande
  7.2.2012

  Finlands utrikeshandel visade år 2011 ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under oljekrisen åren 1974 och 1975. Ännu år 2010 visade handelsbalansen ett överskott på 539 miljoner euro. Värdet av exporten uppgick år 2011 till 56,6 miljarder euro, dvs. var åtta procent större än år 2010. Importen för sin del växte med 16 procent och steg till nästan 60,2 miljarder euro. Importen steg redan nästan till samma nivå som före recessionen, men exporten låg fortfarande på en klart lägre nivå än under åren 2006–2008.

 • Revidering av utrikeshandelsstatistiken för år 2010
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  30.12.2011

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2010 publicerades den 31 augusti 2011. Tullstyrelsen upptäckte emellertid ett fel i utrikeshandelsstatistiken med en så stor inverkan på 2010 års handelbalans att man bestämde sig att göra en revidering. De korrigerade siffrorna publicerades i Uljas-tjänsten den 30 december 2011. Felet gällde bara export och har inte påverkat den allmänna bild som utrikeshandelsstatistiken gett av den finska utrikeshandelns utveckling.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2010
  Statistikmeddelande
  30.12.2011

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2010 publicerades den 31 augusti 2011. Sedan år 2010 offentliggörs varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln i slutet av augusti året efter statistikåret. Tullen följer Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken. Tullstyrelsen upptäckte emellertid ett fel i utrikeshandelsstatistiken för år 2010 med en så stor inverkan på 2010 års handelbalans att man bestämde sig att göra en revidering. De korrigerade siffrorna publicerades i Uljas-tjänsten den 30 december 2011. Felet gällde bara export. Siffrorna i denna text baserar sig på de korrigerade siffrorna. Revideringen av statistiken påverkade inte den allmänna bild som utrikeshandelsstatistiken ger av Finlands ekonomi.

 • Metallindustrin och den kemiska industrin fick utrikeshandeln att växa år 2010
  Statistikmeddelande
  9.2.2011

  Värdet på Finlands export steg år 2010 till över 52,3 miljarder euro, dvs. med 16 procent jämfört med föregående år.Importen växte med 18 procent och steg till nästan 51,5 miljarder euro.Tillväxten till trots låg både exporten och importen fortfarande på en lägre nivå än år 2008 före recessionen. Handelsbalansen visade ett överskott på 880 miljoner euro. Ett år tidigare låg över­skottet på nästan 1,4 miljarder euro.

 • Tullen tar i bruk KATSO-identifiering vid Intrastat-deklarering 1.3.2011
  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
  28.1.2011

  Vid sändning av Intrastat-deklarationer på Internet via TYVI-tjänsten (www.tyvi.fi) ska KATSO-koder börja användas den 1 mars 2011. Koderna ska användas fr.o.m. mars oberoende av vilket års eller vilken månads deklarationer som sänds. Katso-koderna tas i bruk eftersom kodens ägare och hans eller hennes rätt att agera på andras vägnar framgår på ett tillförlitligt sätt vid inloggning med dessa koder.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken på föregående års nivå
  Statistikmeddelande
  2.9.2010

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i ungefär samma grad som året innan från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var särskilt nära sina slutliga värden.

 • Den slutliga statistiken för år 2009 publiceras den 31 augusti 2010
  Statistikmeddelande
  28.4.2010

  Tidigare publicerades statistikårets slutliga statistik i maj månad året efter statistikåret.Nu har publiceringen av statistiken skjutits fram, främst för att ytterligare förbättra kvaliteten på statistiken för de sista månaderna under det föregående året.Därmed följer Tullen i fortsättningen Eurostats rekommendation om publiceringstidpunkten för den slutliga statistiken.

 • Finlands export och import minskade med en tredjedel år 2009
  Statistikmeddelande
  9.2.2010

  Utrikeshandelns nedgång, som började redan i november 2008, fortsatte under hela förra året. Finlands export stannade år 2009 på knappa 44,9 miljarder, dvs. 32 procent mindre än ett år tidigare. Mindre än så har värdet på exporten senast varit år 1999. Importen minskade ifjol med 31 procent och stannade på 43,1 miljarder euro. År 2009 låg överskottet i handelsbalansen på knappa 1,8 miljarder euro. Ett år tidigare låg överskottet på nästan 3,2 miljarder euro. Lägre än så har handelsbalansen senast varit år 1991.

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken förbättrades
  Statistikmeddelande
  12.5.2009

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i mindre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror. Förhandsvärdena för export var särskilt nära sina slutliga värden.

 • Rättelse till kundmeddelandet från 2.2.2009: Ny näringsgrensindelning tas i bruk också i utrikeshandelsstatistiken
  Statistikmeddelande
  12.3.2009

  Ändringarna är angivna i fetstil

 • Belastningen på Intrastat-uppgiftslämnarna blev lättare år 2008
  Statistikmeddelande
  26.2.2009

  Europeiska unionen har upprättat ett åtgärdsprogram vars mål är att fram till år 2012 med 25 % minska den administrativa börda som EU-lagstiftningen förorsakar företagen. Tullen ansvarar för Intrastat-statistikföring av handeln mellan EU-medlemsländerna, och den är ett av föremålen för åtgärdsprogrammet.

 • Exporten år 2008 sjönk till föregående års nivå mot slutet av året
  Statistikmeddelande
  9.2.2009

  Värdet av Finlands export låg år 2008 på knappt 66 miljarder euro, dvs. nästan exakt på samma nivå som året innan. Ännu under januari-oktober växte exporten med några procent, men minskningen med en femtedel i november månads export och minskningen med 15 procent i december drog ned den totala exportsumman till år 2007 års nivå. Importen år 2008 ökade med fyra procent trots att också importens värde sjönk med 15 procent i december. Överskottet i handelsbalansen låg år 2008 på lite mera än 3,7 miljarder euro. Mindre än så har överskottet senast varit år 1992. år 2007 låg överskottet på nästan 6,1 miljarder euro.

 • Ny näringsgrensindelning tas i bruk också i utrikeshandelsstatistiken
  Statistikmeddelande
  2.2.2009

  I Finland tar man i bruk en ny statistisk näringsgrensindelning, TOL 2008. I statistiken över utrikeshandeln med varor tas denna klassificering i bruk från och med statistiken för januari 2009 som publiceras den 3 april 2009 kl. 9.

 • Finlands handel med Kina minskade
  Statistikmeddelande
  23.10.2008

  Finlands export till Kina under januari-juli i år stannade på knappa 1,3 miljarder euro, som var 1 procent mindre än föregående år. Importen, litet över 2,4 miljarder euro, minskade under samma tid med tre procent. Ifjol ökade både exporten och importen med nio procent.

 • Skogsindustriprodukterna förorsakade svacka i exporten i augusti
  Statistikmeddelande
  10.10.2008

  Värdet av exporten låg i augusti på 5 miljarder euro, dvs. blev fem procent mindre än i augusti i fjol. Den minskade exporten berodde särskilt på skogsindustriprodukterna - värdet av exporten av skogsindustriprodukter var märkbart lägre än ett år tidigare. Under början av detta år har Finlands utrikeshandel utvecklats svagare än handeln i hela EU-området och handeln i grannlandet Sverige.

 • Utrikeshandelsstatistiken justerades mera än tidigare år 2007
  Statistikmeddelande
  8.5.2008

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i högre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror.

 • Uppgifter om utrikeshandeln avgiftsfritt i Tullens nya webbtjänst
  Statistikmeddelande
  3.4.2008

  Tullen vill främja utrikeshandeln för företag som är verksamma i Finland genom att i sin nya Internet-tjänst (ULJAS) gratis tillhandahålla uppgifter om utrikeshandeln med varor. ULJAS öppnas för kunder torsdagen den 3 april 2008 kl. 12. Då offentliggörs också statistiken över utrikeshandeln för januari 2008.

 • Utrikeshandelns tillväxt avtog mot slutet av året
  Statistikmeddelande
  8.2.2008

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export år 2007 med sex procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 65,5 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde 59,4 miljarder euro, en ökning på sju procent jämfört med år 2006. Handelsbalansen visade ett överskott på 6,1 miljarder euro. Ett år tidigare utgjorde överskottet 6,2 miljarder euro.

 • Insamlingen av uppgifter hos mindre företag minskar
  Statistikmeddelande
  3.12.2007

  Statistikföringen av utrikeshandeln med varor ändras år 2008 när mindre import- och exportföretag befrias från skyldigheten att lämna statistiska uppgifter om sin EU-handel. Motivet bakom den minskade insamlingen är att lätta på den börda som uppgiftslämnande innebär för företagen. I Finland befrias ca 500 exportföretag och 2 000 importföretag från uppgiftsskyldigheten.

 • Korrigering i publikationen Utrikeshandel för Finland del 1 2005 (cd-rom)
  Statistikmeddelande
  22.10.2007

  Publikationens tabell 3.1 "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt ursprungsländer år 2005 (KN2)" är felaktig. Siffrorna i tabellen gäller avsändningsländerna, dvs. uppgifterna i tabellen är samma som i 3.2 punkten "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt avsändningsländer år 2005 (KN2)".

 • Utrikeshandeln ökade med 17 % år 2006
  Statistikmeddelande
  9.2.2007

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export 2006 med 17 % och uppgick till 61,3 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde uppemot 54,8 miljarder euro, en ökning med 16 % jämfört med året innan. Handelbalansen visade i fjol ett överskott på 6,6 miljarder euro, medan överskottet 2005 utgjorde 5,4 miljarder euro.

Ta kontakt

Statistikservice
må–fr 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Intrastat-deklarationer
må–fr 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav