Statistiken informerar

 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2018

  12.9.2019

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats...

  Statistikmeddelande
 • Ändringar i preliminär statistik om utrikeshandel med varor

  6.9.2019

  Presentationen av procentuell förändring i preliminär statistik om utrikeshandel med varor har ändrats från och med juli 2019. Uppgifterna presenteras nu med en decimal.

  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
 • Utrikeshandel 2018 - Fickstatistik

  19.6.2019

  Utrikeshandel 2018 Fickstatistik har publicerats på Internet i pdf-format. Fickstatistiken finns också på finska och engelska.

  Statistikmeddelande
 • Varuexportens volym ökade med 2,4 procent år 2018

  31.5.2019

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till 63,7 miljarder euro. Värdet på importen ökade också med sju...

  Statistikmeddelande
 • Värdet på varuexporten ökade med sju procent år 2018

  7.2.2019

  Enligt Tullens preliminära uppgifter ökade värdet av Finlands varuexport år 2018 med sju procent. Värdet på exporten uppgick till något över 63,8 miljarder euro. Värdet på varuimporten växte också,...

  Pressmeddelande Statistikmeddelande
 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2013

  19.9.2014

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan år 2010. Tullen följer Eurostats...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Ändringar i hur Tullens statistikförfrågningar skickas fr.o.m. 29.08.2014

  28.8.2014

  Finska tullen sammanställer statistik över utrikeshandeln med varor. Tullen säkerställer statistikuppgifternas riktighet genom att bl.a. skicka uppgiftslämnare förfrågningar där dessa ombeds...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014. Figurerna 1-5 har korrigerats

  1.8.2014

  I publikationen Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, Maj 2014, publicerad 8.7.2014, har fel upptäckts i figurerna 1-5. Uppgifterna för maj månad har inte blivit uppdaterade.

  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
 • Punktskattestatistik i Uljas-tjänsten

  26.5.2014

  Punktskattestatistik publiceras från och med maj 2014 i Tullens Uljas-databas.

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Nedgång i exportpriser drog ned värdet på exporten på minus år 2013

  28.2.2014

  Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till 55,9 miljarder euro. Värdet på importen...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Exporten sjönk något år 2013

  7.2.2014

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2013 med två procent jämfört med året innan. Värdet på exporten uppgick till nästan 55,9 miljarder euro. Värdet på...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2012

  10.9.2013

  Varje statistikårs slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter statistikåret. Denna praxis har varit i bruk sedan 2010. Tullen följer Eurostats...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Månadsstatistiken över utrikeshandeln förnyas

  28.3.2013

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indextalen för januari 2013. I och med den snabbare publiceringen av indextalen offentliggörs alltså alla...

  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
 • Indexberäkningen förnyas

  20.3.2013

  Beräkningen av volym- och enhetsvärdeindexen inom utrikeshandeln förnyas från och med indexen för januari 2013.

  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
 • Oljeraffineringen höll exporten igång år 2012

  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på nästan 57 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Importen minskade med två procent och stannade på 59...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Svagt slut på året fick exporten år 2012 att stanna på föregående års nivå

  7.2.2013

  Enligt Tullens preliminära uppgifter låg värdet av Finlands export år 2012 på 56,8 miljarder euro, dvs. på samma nivå som året innan. Exporten växte ännu i januari-oktober men tillväxten avstannade...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Ändringar i statistiken för transittransporter

  15.1.2013

  Från och med oktober 2012 publiceras statistiken för transittransporter månatligen istället för kvartalvis.

  Statistikmeddelande Ändringar i statistiken
 • Kvaliteten på utrikeshandelsstatistiken år 2011

  14.9.2012

  Den slutliga utrikeshandelsstatistiken för år 2011 publicerades den 31 augusti 2012. Statistikårets slutliga statistik över utrikeshandeln offentliggörs alltid i slutet av augusti året efter...

  Statistikmeddelande Utrikeshandelsstatistik
 • Rekordstort underskott i handelsbalansen 2011

  7.2.2012

  Finlands utrikeshandel visade år 2011 ett exceptionellt stort underskott. Underskottet låg på nästan 3,6 miljarder euro. Ett ungefär lika stort underskott i realvärde upplevdes senast under...

  Statistikmeddelande
 • Finlands handel med Kina minskade

  23.10.2008

  Finlands export till Kina under januari-juli i år stannade på knappa 1,3 miljarder euro, som var 1 procent mindre än föregående år. Importen, litet över 2,4 miljarder euro, minskade under samma tid...

  Statistikmeddelande
 • Skogsindustriprodukterna förorsakade svacka i exporten i augusti

  10.10.2008

  Värdet av exporten låg i augusti på 5 miljarder euro, dvs. blev fem procent mindre än i augusti i fjol. Den minskade exporten berodde särskilt på skogsindustriprodukterna - värdet av exporten av...

  Statistikmeddelande
 • Utrikeshandelsstatistiken justerades mera än tidigare år 2007

  8.5.2008

  De värden för export och import som Tullstyrelsen månatligen meddelar som förhandsstatistik avvek ifjol i högre grad än året innan från det statistiska årets slutliga siffror.

  Statistikmeddelande
 • Uppgifter om utrikeshandeln avgiftsfritt i Tullens nya webbtjänst

  3.4.2008

  Tullen vill främja utrikeshandeln för företag som är verksamma i Finland genom att i sin nya Internet-tjänst (ULJAS) gratis tillhandahålla uppgifter om utrikeshandeln med varor. ULJAS öppnas för...

  Statistikmeddelande
 • Utrikeshandelns tillväxt avtog mot slutet av året

  8.2.2008

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export år 2007 med sex procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 65,5 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde 59,4 miljarder euro, en...

  Statistikmeddelande
 • Insamlingen av uppgifter hos mindre företag minskar

  3.12.2007

  Statistikföringen av utrikeshandeln med varor ändras år 2008 när mindre import- och exportföretag befrias från skyldigheten att lämna statistiska uppgifter om sin EU-handel. Motivet bakom den...

  Statistikmeddelande
 • Korrigering i publikationen Utrikeshandel för Finland del 1 2005 (cd-rom)

  22.10.2007

  Publikationens tabell 3.1 "Importen enligt den kombinerade nomenklaturen (KN) och enligt ursprungsländer år 2005 (KN2)" är felaktig. Siffrorna i tabellen gäller avsändningsländerna, dvs....

  Statistikmeddelande
 • Utrikeshandeln ökade med 17 % år 2006

  9.2.2007

  Enligt preliminära uppgifter ökade Finlands export 2006 med 17 % och uppgick till 61,3 miljarder euro. Värdet på importen utgjorde uppemot 54,8 miljarder euro, en ökning med 16 % jämfört med året...

  Statistikmeddelande

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf
Intrastat-deklarationer
måndag–fredag 9–12
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav