Logistikstatistik, år 2005 - 2019

Utrikeshandelns transporter

Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2019 (xlsx, 30 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2019 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2019 - Transports of international trade by SITC 2019 28.2.2020


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2018 (xlsx, 41 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2018 - Transports of international trade by SITC 2018 30.8.2019


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2017 (xlsx, 36 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2017 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2017 - Transports of international trade by SITC 2017 7.9.2018


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2016 (xlsx, 39 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2016 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2016 - Transports of international trade by SITC 2016 1.9.2017


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2015 (xlsx, 32 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2015 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2015 - Transports of international trade by SITC in 2015


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2014 (xlsx, 43 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2014 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2014 - Transports of international trade by SITC in 2014


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2013 (xlsx, 45 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2013 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2013 - Transports of international trade by SITC in 2013


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2012 (xlsx, 44 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2012 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2012 - Transports of international trade by SITC in 2012


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2011 (xlsx, 36 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2011 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2011 - Transports of international trade by SITC in 2011


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2010 (xlsx, 37 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2010 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2010 - Transports of international trade by SITC in 2010


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2009 (xlsx, 36 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2009 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2009 - Transports of international trade by SITC in 2009


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2008 (xlsx, 35 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2008 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2008 - Transports of international trade by SITC in 2008


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2007 (xlsx, 36 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2007 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2007 - Transports of international trade by SITC in 2007


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2006 (xlsx, 37 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2006 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2006 - Transports of international trade by SITC in 2006


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2005 (xlsx, 20 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2005 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2005 - Transports of international trade by SITC in 2005


Utrikeshandelns transporter enligt länder

Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2019 (xlsx, 73 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2019 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2019 - Transports of international trade by countries in 2019 28.2.2020


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2018 (xlsx, 92 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2018 - Transports of international trade by countries in 2018 30.8.2019


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2017 (xlsx, 57 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2017 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2017 - Transports of international trade by countries in 2017 7.9.2018


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2016 (xlsx, 65 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2016 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2016 - Transports of international trade by countries in 2016 1.9.2017


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2015 (xlsx, 43 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2015 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2015 - Transports of international trade by countries in 2015


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2014 (xlsx, 53 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2014 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2014 - Transports of international trade by countries in 2014


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2013 (xlsx, 56 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2013 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2013 - Transports of international trade by countries in 2013


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2012 (xlsx, 45 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2012 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2012 - Transports of international trade by countries in 2012


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2011 (xlsx, 47 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2011 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2011 - Transports of international trade by countries in 2011


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2010 (xlsx, 45 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2010 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2010 - Transports of international trade by countries in 2010


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2009 (xlsx, 44 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2009 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2009 - Transports of international trade by countries in 2009


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2008 (xlsx, 46 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2008 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2008 - Transports of international trade by countries in 2008


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2007 (xlsx, 45 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2007 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2007 - Transports of international trade by countries in 2007


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2006 (xlsx, 43 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2006 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2006 - Transports of international trade by countries in 2006


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2005 (xlsx, 22 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2005 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2005 - Transports of international trade by countries in 2005


Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf