Logistikstatistik

Utrikeshandelns transporter

Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2022 (xlsx, 29 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2022 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2022 - Transports of international trade by SITC 2022 28.2.2023


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2021 (xlsx, 31 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2021 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2021 - Transports of international trade by SITC 2021 31.8.2022


Utrikeshandelns transporter enligt länder

Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2022 (xlsx, 49 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2022 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2022 - Transports of international trade by countries in 2022 28.2.2023


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2021 (xlsx, 52 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2021 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2021 - Transports of international trade by countries in 2021 31.8.2022


Tidigare års logistikstatistik

Åren 2005 - 2021 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).