Logistikstatistik

Utrikeshandelns transporter

xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2019 (xlsx, 16 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2019 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2019 - Transports of international trade by SITC 2019 31.5.2019


xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2018 (xlsx, 37 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2018 - Transports of international trade by SITC 2018 28.2.2019


Utrikeshandelns transporter enligt länder

xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2019 (xlsx, 29 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2019 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2019 - Transports of international trade by countries in 2019 31.5.2019


xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2018 (xlsx, 78 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2018 - Transports of international trade by countries in 2018 28.2.2019


Tidigare års logistikstatistik

Åren 2005 - 2017 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord