Logistikstatistik

Utrikeshandelns transporter

xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2018 (xlsx, 33 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2018 - Transports of international trade by SITC 2018 3.12.2018


xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2017 (xlsx, 36 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2017 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2017 - Transports of international trade by SITC 2017 7.9.2018


Utrikeshandelns transporter enligt länder

xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2018 (xlsx, 64 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2018 - Transports of international trade by countries in 2018 3.12.2018


xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2017 (xlsx, 57 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2017 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2017 - Transports of international trade by countries in 2017 7.9.2018


Tidigare års logistikstatistik

Åren 2005 - 2016 >>

Ta kontakt

Statistikservice
må–fr 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord