Logistikstatistik

Utrikeshandelns transporter

Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2023 (xlsx, 29 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2023 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2023 - Transports of international trade by SITC 2023 28.2.2024


Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2022 (xlsx, 30 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2022 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2022 - Transports of international trade by SITC 2022 29.8.2023


Utrikeshandelns transporter enligt länder

Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2023 (xlsx, 49 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2023 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2023 - Transports of international trade by countries in 2023 28.2.2024


Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2022 (xlsx, 50 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2022 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2022 - Transports of international trade by countries in 2022 29.8.2023


Tidigare års logistikstatistik

Åren 2018 - 2022 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).