Logistikstatistik

Utrikeshandelns transporter

xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2018 (xlsx, 21 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2018 - Transports of international trade by SITC 2018 1.6.2018


xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2017 (xlsx, 32 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2017 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2017 - Transports of international trade by SITC 2017 1.3.2018


xlsx icon Kuljetukset (SITC) - Transporter (SITC) - Transports (SITC), 2016 (xlsx, 39 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset SITC-luokituksen mukaan vuonna 2016 - Utrikeshandelns transporter enligt SITC-klassificering år 2016 - Transports of international trade by SITC 2016 1.9.2017


Utrikeshandelns transporter enligt länder

xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2018 (xlsx, 33 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2018 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2018 - Transports of international trade by countries in 2018 1.6.2018


xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2017 (xlsx, 51 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2017 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2017 - Transports of international trade by countries in 2017 1.3.2018


xlsx icon Kuljetukset (maat) - Transporter (länder) - Transports (countries), 2016 (xlsx, 65 kB)

Ulkomaankaupan kuljetukset maittain vuonna 2016 - Utrikeshandelns transporter enligt länder år 2016 - Transports of international trade by countries in 2016 1.9.2017


Tidigare års logistikstatistik

Åren 2005 - 2016 >>

Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
statistik@tulli.fi

Nyckelord