×
Senaste tabeller

Senaste tabellerna kan finnas på sidan Tabeller.

Logistikstatistik

Utrikeshandelns transporter

Utrikeshandelns transporter enligt länder

Tidigare års logistikstatistik

Åren 2005 - 2017 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf