Landskapsspecifik statistik över utrikeshandeln

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Eftersom metoden för statistikföringsprocessen vad gäller den landskapsspecifika statistiken över utrikeshandeln har förändrats är de landskapsspecifika statistikuppgifterna sedan 2013 inte fullt jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Statistiken grundade sig fram till år 2012 på uppgifter för de företag vars värde på exporten eller importen av varor

a) överskred 12 000 euro om året och var fördelad på minst två månader, eller
b) överskred 120 000 euro om året.

Från och med år 2013 omfattar statistiken alla företags utrikeshandel med varor utan värdegräns.

Den landskapsspecifika statistiken över utrikeshandeln med varor grundar sig på sådana uppgifter om värdet på exporten och importen som lämnats in av företag som bedriver utrikeshandel. Förutom industrisektorn omfattar statistiken alla övriga näringsgrenar, såsom parti-, minut- och bilhandeln, gruv- och byggnadsverksamhet, företag som återexporterar varor samt den handel med varor som bedrivits av företag inom servicesektorn. Utrikeshandeln med tjänster ingår inte i denna statistik.

Läs hela beskrivningen >>

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).