Länderstatistik, 2004 - 2020

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2020 (xlsx, 372 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2019 (xlsx, 372 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2018 (xlsx, 364 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2018 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2018 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2018 30.8.2019


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2017 (xlsx, 339 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 31.8.2018


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2016 (xlsx, 309 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2015 (xlsx, 295 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2014 (xlsx, 313 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2014 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2014 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2014


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2013 (xlsx, 312 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2013 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2013 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2013


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2012 (xlsx, 298 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2012 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2012 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2012


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2011 (xlsx, 300 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2011 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2011 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2011


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2010 (xlsx, 297 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2010 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2010 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2010


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2009 (xlsx, 313 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2009 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2009 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2009


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2008 (xlsx, 314 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2008 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2008 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2008


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2007 (xlsx, 313 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2007 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2007 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2007


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsättning (länder) - Trade (countries) 2006 (xlsx, 311 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2006 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2006 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2006


Importen enligt avsändningsländer

Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2020 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2020 - Importen enligt avsändningsländer år 2020 - Imports by countries of consignment in 2020 31.8.2021


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2019 (xlsx, 150 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2019 - Importen enligt avsändningsländer år 2019 - Imports by countries of consignment in 2019 31.8.2020


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2018 (xlsx, 141 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2018 - Importen enligt avsändningsländer år 2018 - Imports by countries of consignment in 2018 30.8.2019


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2017 (xlsx, 146 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2017 - Importen enligt avsändningsländer år 2017 - Imports by countries of consignment in 2017 31.8.2018


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsandningsländer) - Imports (countries of consignment) 2016 (xlsx, 145 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2016 - Importen enligt avsändningsländer år 2016 - Imports by countries of consignment in 2016 31.8.2017


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2015 (xlsx, 142 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2015 - Importen enligt avsändningsländer år 2015 - Imports by countries of consignment in 2015 31.8.2016


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2014 (xlsx, 157 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2014 - Importen enligt avsändningsländer år 2014 - Imports by countries of consignment in 2014


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2013 (xlsx, 155 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2013 - Importen enligt avsändningsländer år 2013 - Imports by countries of consignment in 2013


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2012 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2012 - Importen enligt avsändningsländer år 2012 - Imports by countries of consignment in 2012


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2011 (xlsx, 148 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2011 - Importen enligt avsändningsländer år 2011 - Imports by countries of consignment in 2011


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2010 (xlsx, 147 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2010 - Importen enligt avsändningsländer år 2010 - Imports by countries of consignment in 2010


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2009 (xlsx, 150 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2009 - Importen enligt avsändningsländer år 2009 - Imports by countries of consignment in 2009


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2008 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2008 - Importen enligt avsändningsländer år 2008 - Imports by countries of consignment in 2008


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2007 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2007 - Importen enligt avsändningsländer år 2007 - Imports by countries of consignment in 2007


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2006 (xlsx, 150 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2006 - Importen enligt avsändningsländer år 2006 - Imports by countries of consignment in 2006


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2020 (xlsx, 970 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2019 (xlsx, 970 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 (korjattu) - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 (korrigerad) - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 (corrected) 11.10.2020


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2018 (xlsx, 966 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2018 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2018 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2018 30.8.2019


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2017 (xlsx, 965 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 31.8.2018


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2016 (xlsx, 962 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2015 (xlsx, 956 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2014 (xlsx, 972 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2014 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2014 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2014


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2013 (xlsx, 1028 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2013 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2013 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2013


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2012 (xlsx, 884 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2012 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2012 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2012


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2011 (xlsx, 893 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2011 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2011 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2011


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2010 (xlsx, 886 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2010 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2010 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2010


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2009 (xlsx, 1014 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2009 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2009 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2009


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2008 (xlsx, 1037 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2008 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2008 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2008


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2007 (xlsx, 1048 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2007 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2007 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2007


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2006 (xlsx, 1084 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2006 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2006 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2006


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2020 (xlsx, 243 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2019 (xlsx, 239 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2018 (xlsx, 236 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2018 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2018 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2018 30.8.2019


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2017 (xlsx, 232 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 31.8.2018


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2016 (xlsx, 236 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8..2017


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2015 (xlsx, 241 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2014 (xlsx, 252 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2014 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2014 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2014


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2013 (xlsx, 266 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2013 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2013 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2013


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2012 (xlsx, 234 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2012 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2012 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2012


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2011 (xlsx, 230 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2011 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2011 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2011


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2010 (xlsx, 242 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2010 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2010 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2010


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2009 (xlsx, 239 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2009 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2009 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2009


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2008 (xlsx, 240 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2008 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2008 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2008


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2007 (xlsx, 239 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2007 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2007 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2007


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2006 (xlsx, 236 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2006 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2006 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2006


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).