Länderstatistik, 2004 - 2016

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2016 (xlsx, 309 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handeslomsättning (länder) - Trade (countries) 2015 (xlsx, 295 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016

Importen enligt avsändningsländer

xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsandningsländer) - Imports (countries of consignment) 2016 (xlsx, 145 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2016 - Importen enligt avsändningsländer år 2016 - Imports by countries of consignment in 2016 31.8.2017


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2015 (xlsx, 142 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2015 - Importen enligt avsändningsländer år 2015 - Imports by countries of consignment in 2015 31.8.2016
Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2016 (xlsx, 962 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2015 (xlsx, 956 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 31.8.2016
Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2016 (xlsx, 236 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8..2017


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2015 (xlsx, 241 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2015 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2015 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2015 31.8.2016
Ta kontakt

Statistikservice
må–fr 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord