Länderstatistik

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2019 (xlsx, 290 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.12.2019


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2018 (xlsx, 364 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2018 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2018 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2018 30.8.2019


Importen enligt avsändningsländer

xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2019 (xlsx, 121 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2019 - Importen enligt avsändningsländer år 2019 - Imports by countries of consignment in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2018 (xlsx, 141 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2018 - Importen enligt avsändningsländer år 2018 - Imports by countries of consignment in 2018 30.8.2019


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2019 (xlsx, 745 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.12.2019


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2018 (xlsx, 966 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2018 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2018 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2018 30.8.2019


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2019 (xlsx, 187 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.12.2019


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2018 (xlsx, 236 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2018 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2018 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2018 30.8.2019


Tidigare års länderstatistik

Åren 2004 - 2017 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf