Länderstatistik

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2023 (xlsx, 319 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2023 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2023 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2023 29.11.2023


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2022 (xlsx, 379 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2022 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2022 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2022 29.8.2023


Importen enligt avsändningsländer

Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2023 (xlsx, 145 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2023 - Importen enligt avsändningsländer år 2023 - Imports by countries of consignment in 2023 29.11.2023


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2022 (xlsx, 153 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2022 - Importen enligt avsändningsländer år 2022 - Imports by countries of consignment in 2022 29.8.2023


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2023 (xlsx, 824 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2023 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2023 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2023 29.11.2023


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2022 (xlsx, 981 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2022 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2022 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2022 29.8.2023


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2023 (xlsx, 191 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2023 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2023 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2023 29.11.2023


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2022 (xlsx, 247 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2022 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2022 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2022 29.8.2023


Tidigare års länderstatistik

Åren 2018 - 2021 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).