Länderstatistik

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2021 (xlsx, 335 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2021 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2021 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2021 31.12.2021


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2020 (xlsx, 372 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Importen enligt avsändningsländer

Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2021 (xlsx, 147 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2021 - Importen enligt avsändningsländer år 2021 - Imports by countries of consignment in 2021 31.12.2021


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2020 (xlsx, 151 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2020 - Importen enligt avsändningsländer år 2020 - Imports by countries of consignment in 2020 31.8.2021


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2021 (xlsx, 859 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2021 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2021 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2021 31.12.2021


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2020 (xlsx, 970 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2021 (xlsx, 201 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2021 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2021 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2021 31.12.2021


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2020 (xlsx, 243 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2021


Tidigare års länderstatistik

Åren 2004 - 2019 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf