Länderstatistik

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2020 (xlsx, 273 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2020


Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2019 (xlsx, 372 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020


Importen enligt avsändningsländer

Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2020 (xlsx, 136 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2020 - Importen enligt avsändningsländer år 2020 - Imports by countries of consignment in 2020 31.8.2020


Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2019 (xlsx, 150 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2019 - Importen enligt avsändningsländer år 2019 - Imports by countries of consignment in 2019 31.8.2020


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2020 (xlsx, 712 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2020


Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2019 (xlsx, 970 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2020 (xlsx, 143 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2020 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2020 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2020 31.8.2020


Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2019 (xlsx, 239 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2019 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2019 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2019 31.8.2020


Tidigare års länderstatistik

Åren 2004 - 2018 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf