Ländergrupper år 2005

EU

Europeiska unionen: AT BE CY CZ DE DK EE ES FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT QR SE SI SK

Euro område: AT BE DE ES FR IE IT LU NL PT

Övriga Europa

Andra länder i Europa än EU-länder (1.1.-31.5.2005): AD AL BA BG BY CH CS FO GI HR IS LI MD MK NO RO RU SM TR UA VA

Andra länder i Europa än EU-länder (fr.o.m. 1.6.2005): AD AL BA BG BY CH FO GI HR IS LI MD MK NO RO RU SM TR UA VA XK XM XS

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: AT BE CH CZ DE DK ES FR GB GR HU IE IS IT LU NL NO PL PT SE SK TR JP KR CA US MX VI AU CC CX HM NF NZ

Externhandeln

Andra länder än EU-länder

Utvecklingsländer

Länderna utanför Europa med undantag av XC XL ZA IL JP CA US AU UM NZ