Ländergrupper år 2004

Från och med 1.5.2004

EU

Europeiska unionen: AT BE CY CZ DE DK EE ES FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK

Euro område: AT BE DE ES FR IE IT LU NL PT

Övriga Europa

Andra länder i Europa än EU-länder: AD AL BA BG BY CH CS FO GI HR IS LI MD MK NO RO RU SM TR UA VA

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: AT BE CH CZ DE DK ES FR GB GR HU IE IS IT LU NL NO PL PT SE SK TR JP KR CA US MX VI AU CC CX HM NF NZ

Externhandeln

Andra länder än EU-länder

Utvecklingsländer

Länderna utanför Europa med undantag av XC XL ZA IL JP CA US AU UM NZ

1.1.-30.4.2004

EU

Europeiska unionen: AT BE DE DK ES FR GB GR IE IT LU NL PT SE

Euro område: AT BE DE ES FR IE IT LU NL PT

Efta

Den europeiska frihandelssammanslutningen: CH IS LI NO

MÖE-länder

Mellan- och Östeuropeiska länder: AL BA BG CS CZ EE HR HU LT LV MK PL RO SI SK

Övriga Europa

Andra länder i Europa än EU-, Efta- och MÖE-länder: AD BY CY FO GI MD MT RU SM TR UA VA

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: EU CH CZ HU IS NO PL SK TR JP KR CA US MX VI AU CC CX HM NF NZ

Externhandeln

Andra länder än EU-länder

Utvecklingsländer

Länderna utanför Europa med undantag av XC XL ZA IL JP CA US AU UM NZ