Ländergrupper år 2002

EU

Europeiska unionen: AT BE DE DK ES FR GB GR IE IT LU NL PT SE

Euro område: AT BE DE ES FR IE IT LU NL PT

Efta

Den europeiska frihandelssammanslutningen: CH IS LI NO

MÖE-länder

Mellan- och Östeuropeiska länder: AL BA BG CZ EE HR HU LT LV MK PL RO SI SK YU

Övriga Europa

Andra länder i Europa än EU-, Efta- och MÖE-länder: AD BY CY FO GI MD MT RU SM TR UA VA

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling: EU CH CZ HU IS NO PL SM TR XC XL JP KR CA US MX AU CC CK CX HM NF NU NZ TK

Externhandeln

Andra länder än EU-länder

Utvecklingsländer

Länderna utanför Europa med undantag av XC XL ZA IL JP CA US AU UM NZ