Produktbeskrivningar

Produktbeskrivningar har ersättas med kvalitetsdeklarationer f.r.om 2007.

Utrikeshandelsöversikternas ändamål och lagstiftningsgrunder, insamling av uppgifter, begrepp, definitioner och klassificeringar, tillförlitlighet, tillgänglighet och aktualitet samt faktainnehåll och publicering.