KN-nomenklaturer, år 1995-2020

År 1995 - 2001

Nomenklaturen öppnas i sin helhet på pdf-länken ovan till höger (åren 1995–2000), eller så kan man öppna ett avsnitt i nomenklaturen på sidnumret (åren 1999–2001). Språket kan bytas i rullgardinsmenyn ovan till höger.  Efter länken står det nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) som nomenklaturen ingått i.

Korrelationstabeller