Indexen, åren 2018 - 2022

Tidigare indexen kan beställas från Statistikservicen.

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Exports, Unit value index (CPA2015) 2022 (xlsx, 71 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2022, 2020=100 28.2.2023


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2021 (xlsx, 76 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 28.2.2022


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2020 (xlsx, 75 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2020. 26.2.2021


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2019 (xlsx, 74 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2018 (xlsx, 78 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Imports, Unit value index (CPA2015) 2022 (xlsx, 72 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2022, 2020=100 28.2.2023


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2021 (xlsx, 75 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 28.2.2022


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2020 (xlsx, 73 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 26.2.2021


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2019 (xlsx, 73 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2018 (xlsx, 89 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Vienti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Export, volymindex (CPA2015) - Exports, Volume index (CPA2015) 2022 (xlsx, 74 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2022 28.2.2023


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2021 (xlsx, 79 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 28.2.2022


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2020 (xlsx, 79 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2020. 26.2.2021


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2019 (xlsx, 79 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2018 (xlsx, 82 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Import, volymindex (CPA2015) - Imports, Volume index (CPA2015) 2022 (xlsx, 71 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2022, 2020=100 28.2.2023


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2021 (xlsx, 101 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 28.2.2022


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2020 (xlsx, 100 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 26.2.2021


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2019 (xlsx, 100 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2018 (xlsx, 94 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).