Indexen, år 2005 - 2016

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2016 (xlsx, 68 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2016 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2016 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2016 28.2.2017


xlsx icon Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008), 2015 (xlsx, 65 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2015
Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2016 (xlsx, 69 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2016 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2016 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2016 28.2.2017


xlsx icon Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008), 2015 (xlsx, 15 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2015
Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2016 (xlsx, 72 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2016 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2016 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2016 28.2.2017


xlsx icon Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2015 (xlsx, 72 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2015
Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2016 (xlsx, 71 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2016 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2016 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2016 28.2.2017


xlsx icon Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2015 (xlsx, 18 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2015 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2015 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2015
Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning, år 2005 - 2012

xlsx icon Tuonti ja vienti, yksikköarvoindeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, enhetsvärdeindex (MIG, CPA2002) – Imports and exports, Unit value index (MIG, CPA2002), 2012 (xlsx, 68 kB)

Tuonnin ja viennin yksikköarvoindeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2012 - Enhetsvärdeindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2012 - Unit value index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2012

Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning, år 2005 - 2012

xlsx icon Tuonti ja vienti, volyymi-indeksi (MIG, CPA2002) – Import och export, volymindex (MIG, CPA2002) - Imports and exports, Volume index, (MIG, CPA2002), 2012 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2012 - Volymindex för importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2012 - Volume index, imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2012

Ta kontakt

Statistikservice
må–fr 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord