Index för utrikeshandel

Figurer och tabeller publiceras i samband med månadsstatistiken.

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Exports, Unit value index (CPA2015) 2023 (xlsx, 60 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2023, 2020=100 29.5.2023


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Exports, Unit value index (CPA2015) 2022 (xlsx, 71 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2022, 2020=100 28.2.2023


Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Imports, Unit value index (CPA2015) 2023 (xlsx, 60 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2023, 2020=100 29.5.2023


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2015) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2015) - Imports, Unit value index (CPA2015) 2022 (xlsx, 72 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2022, 2020=100 28.2.2023


Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Vienti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Export, volymindex (CPA2015) - Exports, Volume index (CPA2015) 2023 (xlsx, 60 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2023 29.5.2023


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Export, volymindex (CPA2015) - Exports, Volume index (CPA2015) 2022 (xlsx, 74 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2015) in 2022 28.2.2023


Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015)

Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Import, volymindex (CPA2015) - Imports, Volume index (CPA2015) 2023 (xlsx, 59 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2023 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2023 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2023, 2020=100 29.5.2023


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2015) - Import, volymindex (CPA2015) - Imports, Volume index (CPA2015) 2022 (xlsx, 71 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2015) in 2022, 2020=100 28.2.2023


Tidigare års indextabeller

Åren 2005 - 2021 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).