Index för utrikeshandel

Figurer och tabeller publiceras i samband med månadsstatistiken.

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2020 (xlsx, 69 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 31.3.2020


Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2019 (xlsx, 74 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2020 (xlsx, 68 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 31.3.2020


Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2019 (xlsx, 73 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2020 (xlsx, 74 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 31.3.2020


Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2019 (xlsx, 79 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2020 (xlsx, 95 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2020 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2020 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2020 31.3.2020


Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2019 (xlsx, 100 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 28.2.2020


Tidigare års indextabeller

Åren 2005 - 2018 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf