Index för utrikeshandel

Figurer och tabeller publiceras i samband med månadsstatistiken.

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Tidigare års indextabeller

Åren 2005 - 2018 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf