Index för utrikeshandel

Figurer och tabeller publiceras i samband med månadsstatistiken (fr. o. m. 28.3.2013)

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2019 (xlsx, 65 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2018 (xlsx, 78 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2019 (xlsx, 65 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2018 (xlsx, 89 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2019 (xlsx, 69 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2018 (xlsx, 82 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2019 (xlsx, 91 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2018 (xlsx, 94 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Tidigare års indextabeller

Åren 2005 - 2017 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf