Indexen

Figurer och tabeller publiceras i samband med månadsstatistiken (fr. o. m. 28.3.2013)

Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2018 (xlsx, 52 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 31.8.2018


xlsx icon Vienti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Export, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Exports, Unit value index (CPA2008) 2017 (xlsx, 99 kB)

Viennin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Enhetsvärdeindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Unit value index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 28.2.2018


Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2018 (xlsx, 56 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 31.8.2018


xlsx icon Tuonti, yksikköarvoindeksi (CPA2008) - Import, enhetsvärdeindex (CPA2008) - Imports, Unit value index (CPA2008) 2017 (xlsx, 104 kB)

Tuonnin yksikköarvoindeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Enhetsvärdeindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Unit value index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 28.2.2018


Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2018 (xlsx, 54 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 31.8.2018


xlsx icon Vienti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Export, volymindex (CPA2008) - Exports, Volume index (CPA2008) 2017 (xlsx, 111 kB)

Viennin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Volymindex för exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Volume index, exports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 28.2.2018


Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2018 (xlsx, 61 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 31.8.2018


xlsx icon Tuonti, volyymi-indeksi (CPA2008) - Import, volymindex (CPA2008) - Imports, Volume index (CPA2008) 2017 (xlsx, 113 kB)

Tuonnin volyymi-indeksi tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Volymindex för importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Volume index, imports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 28.2.2018


Tidigare års indextabeller

Åren 2005 - 2016 >>

Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord