Index för utrikeshandel

Producent: Tullen

Sedan statistiken för februari 2011 publiceras också enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln i samband med månadsstatistik.

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor >>

Indexberäkningen förnyas: Meddelande 28.3.2013 >>

Beskrivning:

Statistiken innehåller både månatliga uppgifter och tolv månaders glidande medelvärden som visar hur export- och importpriserna, bytesförhållandet och export- och importvolymerna utvecklats. Indexen offentliggörs separat för EU-handeln och för handeln med tredjeländer. Utöver indextalen har utrikeshandelns pris- och mängdutveckling också analyserats verbalt och med grafiska medel.

Läs hela beskrivningen >>

Föregående offentliggörande:

Åren 2000-2010 >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

ISSN 1796-0479 = Finlands officiella statistik (pdf)
ISSN 2243-4194 = Månadsstatistik om utrikeshandel med varor (webbpublikation)

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).