Hoppa till innehåll

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor

Finlands officiella statistik

Producent av statistiken: Tullen

Indexen för utrikeshandel med varor beskriver export- och importprisernas samt export- och importvolymens utveckling.

Tullen publicerar preliminära uppgifter om enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandel med varor. Uppgifterna publiceras i publikationen preliminär statistik om utrikeshandel med varor och i Uljas statistikdatabasen med CPA1 –klassificering under rubriken preliminär statistik. Beräkningen av indexen baseras på preliminär data och ändringar är möjliga när uppgifterna kompletteras.

De detaljerade uppgifterna för indexen räknas och uppdateras i samband med publiceringen av månadsstatistik. Uppgifterna publiceras på CPA –klassificeringens nivåer 1-3 och de finns i Uljas statistikdatabasen under rubriken index.

Statistikens innehåll består av månatliga uppgifter om indextal och procentuell ändring samt 12 månaders glidande medeltal för utvecklingen av export- och importpriser samt export ens och importens volym. Indexen publiceras utöver totalindex även för EU-länder och externhandel separat.

Senaste preliminära statistik

Preliminär statistik om utrikeshandel med varor, februari 2024
8.4.2024 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Preliminär statistik om utrikeshandel

Senaste månadsstatistik

Månadsstatistik om utrikeshandel med varor, januari 2024
28.3.2024 9.00
Finlands officiella statistik (SVT) Månadsstatistik om utrikeshandel

Kontaktuppgifter

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).