Handeln med varor mellan Finland och Storbritannien

Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och Storbritannien (GB) är tillgängliga i Tullens statistik över utrikeshandeln med varor. År 2021 uppgick Finlands varuexport till Storbritannien till 2 551 miljoner euro, och dess andel av den totala varuexporten var 3,7 procent. Exporten ökade med 13,3 procent jämfört med året innan. Varuimporten från Storbritannien år 2021 var 1 371 miljoner euro, och dess andel av den totala importen var 1,9 procent. Importen minskade med 16,9 procent jämfört med år 2020. År 2021 var Storbritannien Finlands åttonde största exportland

Tabell 1. Största varugrupper i Finlands export till Storbritannien under år 2021
SITC 2 varugrupp, export 2021 Milj. EUR
1. Papper och papp (SITC 64) 490
2. Trävaror (SITC 24)) 373
3. Mineraloljor och produkter där av (SITC 33) 193
4. Maskiner för särskilda industrier (SITC 72) 178
5. Järn och stål (SITC 67) 143

Storbritannien har belagt bensin (CN=27101245) med en importtull på 4,0 procent. År 2021 exporterade Finland bensin till Storbritannien till ett värde av 131 miljoner euro. För sådana varor som tillverkats i EU och som skickats från EU är tullavgiften 0 procent.

Tabell 2. Största varugrupper i Finlands import från Storbritannien under år 2021
SITC 2 varugrupp, import 2021 Milj. EUR
1. Fordon för vägar (SITC 78) 233
2. Medicinska och farmaceutiska produkter (SITC 54) 109
3. Instrument och mätare o.d. (SITC 87) 91
4. Andra icke elektriska maskiner och apparater (SITC 74) 91
5. Maskiner för särskilda industrier (SITC 72) 90

Den överlägset största enskilda varugruppen inom Finlands import från Storbritannien är personbilar, som importerades till ett värde av 193 miljoner euro år 2021. Importtullen enligt WTO för personbilar är 10 procent. För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 procent.

Nordirlands särställning

För Nordirlands del har man avtalat att riksdelen vad varuhandeln beträffar behandlas som om den fortfarande tillhörde unionens tullområde. Varuhandeln med Nordirland hör alltså till EU:s interna handel från den 1 januari 2021. Intrastat-uppgiftsskyldiga i Finland anger statistikdeklarationer över EU-internhandeln till Tullen från och med statistikperioden 1/2021, handeln med Nordirland anges med landskoden XI.

Varuhandeln mellan Finland och Nordirland har inte statistikförts separat i Finland utan har ingått i statistiken över handeln med Storbritannien. Storbritannien publicerar utrikeshandelsstatistik enligt region. Enligt uppgifterna uppgick Nordirlands varuexport till Finland till 42,2 miljoner pund år 2020, och importen från Finland till 38,7 miljoner pund, medan hela Storbritanniens varuexport till Finland var 1 226 miljoner pund och importen från Finland 2 123 miljoner pund. Nordirlands andel av hela Storbritanniens export till Finland var 3,4 procent, och 1,8 procent av importen från Finland.

Figur 1. Handel mellan Finland och Storbritannien (GB) 2010-2021, miljoner euro.

Mera information: