Handbok för utrikeshandelsstatistikens principer

Utrikeshandelsstatistikens ändamål och centrala begrepp, tillförlitlighet och fellkällor, tillgänglighet och aktualitet, jämförbarhet, samstämminghet samt upprättandet av statistiken.