Gränstrafikstatistik

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel. Statistiken beskriver antalet transportmedel (färdmedel, släpvagnar, containrar m.m.) som överskrider Finlands utlandsgräns. Av statistiken framgår såväl tomma som lastade transportmedel som anländer till eller avgår från Finland. Uppgifterna är även grupperade enligt land och gränsövergångsställe.

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf