Gränstrafikstatistik

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Gränstrafikstatistiken beskriver de fordon och containrar som anlänt till eller lämnat landet i utrikestrafiken enligt färdmedel. Statistiken beskriver antalet transportmedel (färdmedel, släpvagnar, containrar m.m.) som överskrider Finlands utlandsgräns. Av statistiken framgår såväl tomma som lastade transportmedel som anländer till eller avgår från Finland. Uppgifterna är även grupperade enligt land och gränsövergångsställe.

Läs hela beskrivningen >>

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).