Förteckningar över länderna och ländergrupperna och deras årliga ändringar

Ländernomenklaturen grundar sig på kommissionens förordningen 1470/2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för statistik över gemenskapens externhandel och handeln medlemsstater emellan. Ifrågavarande klassificering följer med några undantag (XK Kosovo, XS Serbien, XC Ceuta och XL Melilla) den s.k. ISO-alfa standarden (ISO 3166) där landkoden består av två bokstäver.

Från och med början av år 2021 ingår utrikeshandeln med varor mellan Nordirland och Finland inte längre i utrikeshandeln med varor mellan Storbritannien (GB) och Finland. Nordirlands uppgifter publiceras separat med landskoden XI och Storbritanniens uppgifter publiceras fortfarande med landskoden GB.