Företag som bedriver utrikeshandel

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Sampublikation av Tullen och Statistikcentralen

Beskrivning:

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagets storleksklass beskriver utvecklingen av exporten och importen indelat efter företagens storleksklass. I statistiken har företagens uppgifter enligt storleksklass angetts både per bransch (NACE) och per produktklass (CPA). Statistiken beskriver utvecklingen av utrikeshandeln i synnerhet ur små och medelstora företags perspektiv.

Läs hela beskrivningen >>

Statistiken över utrikeshandeln enligt företagens ägartyp beskriver utvecklingen av importen och exporten indelat efter företagens ägarrelation I statistiken har företagens uppgifter enligt ägartyp angetts både per bransch (NACE) och per produktklass (CPA). Statistiken beskriver utrikeshandelns utveckling ur privata inhemska och utländska företags samt ur statssektorns perspektiv.

Läs hela beskrivningen >>

Statistiken över utrikeshandelns koncentration per företag beskriver importens och exportens struktur ur ett företagsperspektiv. Uppgifterna om koncentrationen har i statistiken presenterats enligt produktklass (CPA), näringsgren (NACE), handelspartner och geografiskt område.

Läs hela beskrivningen >>

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).