CPA-produktklassificering

Classification of Products by Activities, CPA

CPA är ett klassificeringssystem för varor och tjänster som används av Europeiska gemenskapen.

I CPA- statistiken framgår importens och exportens struktur enligt produkter efter näringsgren. Uppgifterna enligt CPA-klassificeringen härleds från KN-nomenklaturen (Combined Nomenclature, CN). Från och med 2009 års statistik används CPA2008, som baserar sig på Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) Nr 451/2008. I den äldre statistiken har man använt CPA2002.

Klassificeringar enligt varor, näringsgren och varornas användningsändamål används främst för att beskriva hela importens och exportens struktur och utveckling utan landsvisa specifikationer. Uppgifterna produceras trots det även landsvis. I statistiken enligt denna indelning finns endast värdeinformation.

CPA-produktklassificering

CPA2008-tuoteluokittelu - CPA2008-produktklassificering - CPA2008 product classification (xlsx, 446 kB)

CPA2008-tuoteluokittelu, luokittelu kokonaisuudessaan - CPA2008-produktklassificering - klassificeringen i sin helhet - CPA2008 product classification, the entire classification


CPA2002-tuoteluokittelu - CPA2002-produktklassificering - CPA2002 product classification (xlsx, 12 kB)

CPA2002-tuoteluokittelu, valikoidut tuoteluokat - CPA2002-produktklassificering, ett urval av produktklasserna - CPA2002 product classification - a selection of the product classes


Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf