Branschöversikter

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

I branschöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste land- och landgruppsspecifika uppgifterna om Finlands utrikeshandel inom en viss bransch (t.ex. skogsindustri, högteknologiska produkter etc.).

Läs hela beskrivningen >>

Beakta följande


Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).