Branschöversikter

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

I branschöversikterna över utrikeshandeln presenteras de senaste land- och landgruppsspecifika uppgifterna om Finlands utrikeshandel inom en viss bransch (t.ex. skogsindustri, högteknologiska produkter etc.).

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf