BEC-varuklassificering

Classification by Broad Economic Categories

BEC (Classification by Broad Economic Categories) är en klassificering för utrikeshandelsstatistik som upprättshålls av FN. Varorna klassificeras enligt makroekonomiska kategorier (kapitalvaror, mellanprodukter, konsumtionsvaror).

BEC baseras på SITC-klassificering. Varje SITC-varuklass (3 121 klasser) har placerats i en av BEC klassificeringens nitton klasser. 

Korrelationstabeller

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord