Återexport

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

Översikten beskriver per varugrupp hur stor andel av den totala exporten från Finland utgörs av varor som tillverkats någon annanstans än i Finland men som exporterats härifrån. 

Återexport kan i tullhänseende delas in i två typer:

  1. Import av varor tillfälligt till exempel för förvaring i tullager, för reparation eller för förädling. Denna typ av återexport regleras av EU-bestämmelser och förekommer i liten omfattning.  
  2. Återexport av varor som tillverkats i utlandet och importerats till Finland. Ifrågavarande varor kan i Finland byta ägare, lagras, omförpackas och eventuellt förses med t.ex. bruksanvisningar. Varornas huvudsakliga karaktär och varukod enligt KN-nomenklaturen ändras dock inte under hanteringen.  

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.