Återexport

Producent: Tullen

Senaste offentliggörande:

Publikationen finns enbart på finska

Beskrivning:

I detta sammandrag ses återexport som varor som importeras till Finland och exporteras vidare, som inte bytt ägare i Finland eller bytt ägare inom en koncern. I Finland kan dessa varor ha lagrats, packats om eller försetts med exempelvis bruksanvisningar utan att varans grundläggande karaktär och varubeteckning enligt varuklassificeringen CN har ändrats under hanteringen.

Läs hela beskrivningen >>

Hänvisningar
Uppgifterna får citeras med uppgivande av Tullen som källa.

Ta kontakt

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf