Instruktioner för Uljas statistiska databas

Uljas statistiska databas https://uljas.tulli.fi/

Instruktioner för den gamla versionen av Uljas statistiska databas

Uljas statistiska databas, den gamla versionen https://uljas.tulli.fi/uljas/

  • Allmänna anvisningar för användare av Uljas-databasen hittas via sidornas länkar till anvisningar, t.ex. "Hjälp” uppe i högra hörnet på startsidan.
  • Nivån av varuklassifikation väljs i rullgardinsmenyn som finns överst i den första valboxen t.ex. då man vill byta varuklassifikation från KN2 till KN8. Rullgardinsmenyn öppnas då man trycker på valboxens rubrik ”Varuklassifikation KN2” eller någon annan av rubrikerna.
  • Olika geografiska indelningar finns i rullgardinsmenyn i valboxen Land som öppnas då man klickar på valboxens rubrik.
  • Statistik för hela året erhålls då man väljer endast december i valboxen Tiden samt indikatorer som börjar på ”Kum.” (kumulativa) i valboxen Indikator.
  • Koderna för indikatorernas enheter (t.ex. 1= kg, 33= st., 26= l) får man då man i valboxen Indikator väljer ”Kod för kvantitetsenhet” och ”Kod för annan kvantitetsenhet” och tar med dem i statistiken.
  • ”Förändring%” i Indikator-fönstret hänvisar till förändringar i värde jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.
  • Sökningar på över 600 000 celler kan göras genom att man väljer ”Komprimerad semikolonavgränsad fil (.csv)” i rullgardinsmenyn till vänster om knappen ”Sök fram tabell” nere på sidan innan man söker fram statistiken.

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord Uljas-databas