Anvisning för källförteckning

Statistikuppgifter som Tullen publicerat kan användas fritt. Det är dock god praxis att nämna Tullen som informationskälla. Vi önskar att rekommendationen från Finlands officiella statistik (FOS) används i källmarkeringarna. Hänvisningar till statistikuppgifterna ska göras på olika sätt beroende på om de hör till Finlands officiella statistik eller inte. FOS-statistiken känner man igen via FOS-logon i webbpublikationen och pdf-filen. Tullens FOS-statistik är förhandsstatistiken och månadsstatistiken över utrikeshandeln med varor samt enhetsvärdeindex och volymindex för utrikeshandeln med varor.

Tullens ISSN-nummer för FOS-publikationerna är följande; ISSN 1796-0479 = Finlands officiella statistik (pdf) ISSN 2670-0557 = Preliminär statistik om utrikeshandel med varor (webbpublikation), ISSN 1796-0479 = Finlands officiella statistik (pdf) och ISSN 2342-2327 = Månadsstatistik om utrikeshandel med varor (webbpublikation).

Anvisning för källförteckning för FOS-statistik; webbpublikation eller pdf:

  • Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsstatistik över utrikeshandel med varor [webbpublikation]. ISSN 2243-4224. Helsingfors: Tullen. [hänvisad: 6.3.2023]. Åtkomstsätt: https://tulli.fi/sv/statistik/utrikeshandel-med-varor
  • Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsstatistik över utrikeshandel med varor [PDF]. ISSN 1796-0479. Helsingfors: Tullen. [hänvisad: 6.3.2023] Åtkomstsätt: https://tulli.fi/sv/statistik/utrikeshandel-med-varor

Guide till källförteckning för annan statistik; webbpublikation:

  • Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklass [webbpublikation]. Helsingfors: Tullen. [hänvisad: 6.3.2023]. Åtkomstsätt: https://tulli.fi/sv/statistik/foretag-som-bedriver-utrikeshandel

Anvisning för källförteckning för uppgifter ur Uljas-statistikdatabasen:

  • Källa: Tullens statistikdatabas. Åtkomstsätt: https://uljas.tulli.fi