Annan statistik, år 2006 - 2016

Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, CPA2002) 2016 (xlsx, 139 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2016 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2016 - Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2016 28.2.2017


xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, CPA2002) 2015 (xlsx, 138 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2015 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2015 - Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2015Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering), år 2009 - 2016

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2016 (xlsx, 139 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2016 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2016 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2016 28.2.2017


xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2015 (xlsx, 138 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2015 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2015 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2015
Ta kontakt

Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord