Annan statistik

Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015, CPA2008)

Vienti - Export - Exports (CPA2015) 2022 (xlsx, 184 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Exports by Products by Activity (CPA2015) in 2022 28.2.2023


Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2021 (xlsx, 179 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 28.2.2022


Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015, CPA2008)

Tuonti - Import - Imports (CPA2015) 2022 (xlsx, 185 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2015) vuonna 2022 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2015) år 2022 - Imports by Products by Activity (CPA2015) in 2022 28.2.2023


Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2021 (xlsx, 199 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2021 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2021 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2021 28.2.2022


Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008)

Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2022 (xlsx, 184 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2022 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2022 - Exports by industries (TOL 2008) in 2022 28.2.2023


Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2021 (xlsx, 177 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2021 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2021 - Exports by industries (TOL 2008) in 2021 28.2.2022


Importen enligt näringsgrenar (TOL2008)

Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2022 (xlsx, 183 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2022 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2022 - Imports by industries (TOL 2008) in 2022 28.2.2023


Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2021 (xlsx, 176 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2021 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2021 - Imports by industries (TOL 2008) in 2021 28.2.2022


Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Vienti - Export - Exports (BEC) 2022 (xlsx, 156 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2022 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2022 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2022 28.2.2023


Vienti - Export - Exports (BEC) 2021 (xlsx, 148 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2021 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2021 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2021 28.2.2022


Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Tuonti - Import - Imports (BEC) 2022 (xlsx, 175 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2022 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2022 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2022 28.2.2023


Tuonti - Import - Imports (BEC) 2021 (xlsx, 167 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2021 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2021 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2021 28.2.2022


Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering)

Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2022 (xlsx, 170 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2022 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2022 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2022 28.2.2023


Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2021 (xlsx, 163 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2021 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2021 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2021 28.2.2022


Tidigare års annan statistik

Åren 2006 - 2020 >>

Frågor?

Statistikservice
mån–fre 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Du kan ställa frågor om att

  • hitta och tolka statistik över utrikeshandeln
  • använda söktjänsten för utrikeshandelsstatistik (Uljas-databasen).