Annan statistik

Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008)

Importen enligt näringsgrenar (TOL2008)

Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering)

Tidigare års annan statistik

Åren 2006 - 2018 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf