Annan statistik

Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2018 (xlsx, 103 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.9.2018


xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2017 (xlsx, 157 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 28.2.2018


Tuonti tuoteluokittain (CPA2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2018 (xlsx, 142 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.9.2018


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2017 (xlsx, 177 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 28.2.2018


Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2018 (xlsx, 103 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2018 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2018 - Exports by industries (TOL 2008) in 2018 28.9.2018


xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2017 (xlsx, 157 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2017 - Exports by industries (TOL 2008) in 2017 28.2.2018


Importen enligt näringsgrenar (TOL2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2018 (xlsx, 102 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2018 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2018 - Imports by industries (TOL 2008) in 2018 28.9.2018


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2017 (xlsx, 155 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2017 - Imports by industries (TOL 2008) in 2017 28.2.2018


Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (BEC) 2018 (xlsx, 87 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) 28.9.2018


xlsx icon Vienti - Export - Exports (BEC) 2017 (xlsx, 93 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) 28.2.2018


Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (BEC) 2018 (xlsx, 109 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) 28.9.2018


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (BEC) 2017 (xlsx, 104 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) 28.2.2018


Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, CPA2002) 2017 (xlsx, 161 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2017 - Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2017 31.8.2018 Taulukkoa ei tuoteta vuodesta 2018 lähtien. BEC-luokitus korvaa. Tabellen produceras inte fr.o.m. 2018. BEC-klassificering ersätter. This table is not produced as of 2018. BEC-classification replaces.


Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2018 (xlsx, 95 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2018 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2018 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2018 28.9.2018


xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2017 (xlsx, 144 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2017 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2017 28.2.2018


Tidigare års annan statistik

Åren 2006 - 2016 >>

Ta kontakt

Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord