Annan statistik

Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2019 (xlsx, 146 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2018 (xlsx, 177 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Tuonti tuoteluokittain (CPA2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2019 (xlsx, 163 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2019 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2019 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2018 (xlsx, 225 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2018 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2018 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2018 28.2.2019


Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2019 (xlsx, 147 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2019 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2019 - Exports by industries (TOL 2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2018 (xlsx, 177 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2018 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2018 - Exports by industries (TOL 2008) in 2018 28.2.2019


Importen enligt näringsgrenar (TOL2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2019 (xlsx, 146 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2019 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2019 - Imports by industries (TOL 2008) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2018 (xlsx, 176 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2018 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2018 - Imports by industries (TOL 2008) in 2018 28.2.2019


Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (BEC) 2019 (xlsx, 123 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2019 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2019 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Vienti - Export - Exports (BEC) 2018 (xlsx, 149 kB)

Vienti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2018 - Exporten fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2018 - Exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2018 28.2.2019


Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (BEC) 2019 (xlsx, 138 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2019 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2019 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (BEC) 2018 (xlsx, 177 kB)

Tuonti BEC-tavaraluokituksen mukaan (Broad Economic Categories, Rev. 4) vuonna 2018 - Importen fördelad enligt BEC-varuklassificering (Broad Economic Categories, Rev. 4) år 2018 - Imports and exports by BEC goods classification (Broad Economic Categories, Rev. 4) in 2018 28.2.2019


Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2019 (xlsx, 135 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2019 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2019 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2019 31.12.2019


xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2018 (xlsx, 163 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2018 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2018 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2018 28.2.2019


Tidigare års annan statistik

Åren 2006 - 2017 >>

Ta kontakt

Statistikservice
måndag–fredag 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf