Ankomna fartyg till Finlands hamnar kvartalsvis

Till Finlands hamnar ankommer flest fartyg från hamnar i Sverige och Estland.

Antalet fartyg som anlände från Sverige under tredje kvartalet för år 2021 ökade med 16,8 procent jämfört med samma tid föregående år. Antalet fartyg som anlände från Estland minskade med 8,1 procent, från Tyskland med 1,6 procent och från Ryssland med 15,5 procent. Antalet fartyg som anlände från Nederländerna ökade med 4,2 procent under tredje kvartalet.

Antalet fartyg som anlände från Sverige under andra kvartalet för år 2021 ökade med 33,0 procent och från Estland med 11,2 procent jämfört med samma tid föregående år. Antalet fartyg som anlände från Tyskland minskade med 2,1 procent, från Ryssland med 14,3 procent och från Nederländerna med 9,8 procent under andra kvartalet.

Antalet fartyg som anlände från Sverige under första kvartalet för år 2021 minskade med 14,8 procent och från Ryssland med 11,0 procent jämfört med samma tid föregående år. Antalet fartyg som anlände från Estland ökade med 0,8 procent, från Tyskland med 3,1 procent och från Nederländerna med 6,8 procent under första kvartalet.

Antalet fartyg som anlände från Sverige under sista kvartalet för år 2020 minskade med 19,8 procent och från Estland med 13,0 procent jämfört med samma tid föregående år. Antalet fartyg som anlände från Tyskland minskade med 2,6 procent och från Ryssland med 17,9 procent. Antalet fartyg som anlände från Nederländerna under sista kvartalet steg med 6,0 procent och från Polen med 11,2 procent.

Orsaken till det minskade antalet fartyg som anlände från Sverige och Estland är minskningen i passagerartrafiken i slutet av första kvartalet för år 2020. En del av passagerarfartygen stannade i hamnarna och en del började huvudsakligen transportera fraktgods. Antalet fartyg som anlände från Sverige under första kvartalet minskade med 3,3 procent och från Estland med 2,7 procent. Under andra kvartalet minskade antalet fartyg som anlände drastiskt: Från Sverige anlände 43,2 procent och från Estland 17,6 procent färre fartyg än under andra kvartalet föregående år. Under tredje kvartalet anlände från Sverige 28,4 procent och från Estland 5,9 procent färre fartyg än ett år tidigare.

Som källa till uppgifterna har använts från PortNet-systemet insamlad data som inte är särskilt granskad för statistikändamål.

Figur 1. Till Finlands hamnar ankomna antal fartyg efter avreseland, förändring jämfört med samma period året innan, i procent.

Figur 2. Till Finlands hamnar ankomna fartyg, antal efter avreseland enligt föregående hamn. Tio största avreseländerna.