Ankommande och avgående trafik samt järnvägscontainers vid svenska, norska och ryska landgränserna kvartalsvis år 2020 och 2021

Figur 1 föreställer ankommande trafik vid svenska, norska och ryska landgränserna enligt olika fordonstyper och järnvägscontainers.

Figur 1. Ankommande trafik vid Norges, Sveriges och Rysslands landgränser (NO, SE och RU) kvartalsvis samt järnvägscontainers, förändring jämfört med motsvarande tidsperiod året innan, i procent.

Figur 2 föreställer ankommande trafik vid landgränserna (Norge, Sverige och Ryssland) sammanlagt enligt olika fordonstyper och järnvägscontainers.

Figur 2. Ankommande trafik vid landgränserma (SE, RU, NO) enligt fordonstyp samt järnvägscontainers, förändring jämfört med motsvarande tidsperiod året innan, i procent

Figur 3 föreställer avgående trafik vid svenska, norska och ryska landgränserna enligt olika fordonstyper och järnvägscontainers.

Figur 3. Avgående trafik vid landgränserma (Norge, Sverige och Ryssland) kvartalsvis och järnvägscontainers, förändring jämfört med motsvarande tidsperiod året innan, i procent

Figur 4 föreställer avgående trafik vid landgränserna (Norge, Sverige och Ryssland) sammanlagt enligt olika fordonstyper och järnvägscontainers.

Figur 4. Avgående trafik vid landgränserna (SE, RU,NO) enligt fordonstyp samt järnvägscontainers, förändring jämfört med motsvarande tidsperiod året innan, i procent

Uppgifterna har samlats in av tullkontoren vid svenska, norska och ryska landgränserna. Uppgifterna har hämtats ur Tullens datasystem.