Aktuell information

Tullens statistikenhet publicerar på denna sida information om aktuella händelser som påverkar utrikeshandeln med varor samt uppgifter som är snabbt tillgängliga och som ger en bild av utrikeshandelns utveckling. Detaljerade uppgifter om utrikeshandeln enligt länder och varor samt logistikstatistik är tillgängliga i Uljas statistikdatabasen.

Information om handeln med Ryssland och trafikvolymen vid östra gränsen

Information om gränstrafiken 2020-2022

I nedan listade publikationer har uppgifter samlats in från olika datasystem. Uppgifterna har inte särskilt granskats för statistikändamål, men de ger en bild av utrikeshandelns utveckling med snabbaste möjliga tidtabell. Uppgifter om trafik med lastbilar, bussar samt personbilar finns tillgängliga från de olika gränsövergångsställena vid landgränserna. Data om antal ankomna fartyg till hamnarna är också tillgänglig.

Brexit och handeln med Storbritannien

Från den 1 januari 2021 ska alla varor som importeras eller exporteras mellan Storbritannien och Finland tullklareras. Företagen ska då i handeln med Storbritannien följa samma regler, restriktioner och tullformaliteter som med övriga länder utanför EU. Ön Storbritannien och Nordirland bildar tillsammans Förenade kungariket (UK på engelska). Storbritannien trädde ut ur EU, men Nordirland förblev en del av EU:s inre marknad.

Beakta följande

Flygtrafik och flygfrakt:

Hamnarna (sjöfart och sjöfrakt), inte tillgängligt på svenska: