Aktuellt - statistik

Tullens statistikenhet publicerar på denna sida information om aktuella händelser som påverkar utrikeshandeln med varor samt uppgifter som är snabbt tillgängliga och som ger en bild av utrikeshandelns utveckling. Detaljerade uppgifter om utrikeshandeln enligt länder och varor samt logistikstatistik är tillgängliga i Uljas statistikdatabasen.

Tullens har avslutat produktionen av statistiken transittransporter

Statistiken över transittransporter har upphört i och med uppgifterna för november 2023. Nya uppgifter produceras inte längre om denna statistik. I statistiken finns data över transittransporter från gränsövergångsställena Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa och Niirala, vilka stängdes 18.11.2023. Dessa gränsövergångsställen var stängda till årets slut bortsett från Niirala och Vaalimaa som var öppna två dagar i December.

Information trafikvolymen vid gränsövergånsställena

Information om gränstrafiken 2020-2022

I nedan listade publikationer har uppgifter samlats in från olika datasystem. Uppgifterna har inte särskilt granskats för statistikändamål, men de ger en bild av utrikeshandelns utveckling med snabbaste möjliga tidtabell. Uppgifter om trafik med lastbilar, bussar samt personbilar finns tillgängliga från de olika gränsövergångsställena vid landgränserna. Data om antal ankomna fartyg till hamnarna är också tillgänglig.

Beakta följande

Flygtrafik och flygfrakt:

Hamnarna (sjöfart och sjöfrakt), inte tillgängligt på svenska: