Aktuell information

Tullens statistikenhet har samlat in aktuell information gällande undantagstillståndets, som orsakats av coronakrisen, inverkan på utrikeshandeln med varor. Efterfrågan på aktuell information är nu mycket hög. På denna sida har uppgifter samlats in från olika datasystem. Uppgifterna har inte särskilt granskats för statistikändamål, men de ger en bild av utrikeshandelns utveckling.  Uppgifter om mängden trafik med lastbilar, bussar samt personbilar finns tillgängliga från de olika gränsövergångsställena vid landgränserna. Data om antal ankomna fartyg till hamnarna  är också tillgänglig.

Beakta följande

Flygtrafik och flygfrakt:

Hamnarna (sjöfart och sjöfrakt), inte tillgängligt på svenska: