Snäppet svalare – Tullen

Tullen är med i energisparkampanjen Snäppet svalare. Kampanjens målsättning är att få minst 95 procent av finländarna att göra energiinsatser och uppnå en bestående lägre energiförbrukning på lång sikt.

Att delta i kampanjen är ett konkret sätt att genomföra samhällsansvar samt Tullens mål att vara en föregångare inom den offentliga förvaltningen i miljöansvarsfrågor.

Under den kommande uppvärmningsperioden har vi förbundit oss till följande insatser: 

  • Vi inför miljösystemet Ekokompassen.
  • Vi deltar i Senatfastigheters energisparprogram som innebär en sänkning av temperaturerna i våra kontorslokaler.
  • Vi sporrar över 2 000 medarbetare vid Tullen att spara energi även med små insatser i våra lokaler, i distansarbete, hemma och i trafiken samt att dela med sig av sina energispartips även till andra. 
  • På tjänsteresor främjar vi kollektivtrafik och samåkning. Vi sporrar alla medarbetare vid Tullen som kör bil att köra ekonomiskt.