Kundrådgivaren utreder och betjänar kunder på tre språk

När varor levereras över landsgränser kan det hända att frågor om tullärenden väcks hos aktörerna. Kundrådgivaren Niina Taimela arbetar vid tullrådgivningen och hjälper personer och företag i frågor som gäller import och export av varor. Rådgivningen sker per telefon och på nätet.

 

Tullens kundrådgivare får svara på frågor och reda ut saker av mycket varierande slag. De vanligaste frågorna hos tullrådgivningen gäller varukoder, import- och exportförfaranden, import- och exportdeklarering, resandeinförsel och -utförsel samt planering av icke-kommersiell eller kommersiell import eller export. Antalet samtal som tullrådgivningen årligen får uppgår till cirka 100 000 stycken. 

– Privatpersoner beställer varor från t.ex. Kina och USA och därför frågar många om hur importförtullningen ska göras. Vi tillfrågas också om det är förbjudet att importera eller exportera en viss vara, berättar Taimela. 


Kundbetjäning på tre språk

Tullrådgivning är ett krävande kundservicearbete där stresstålighet är ett måste. Arbetet innebär inte bara att svara på telefon utan rådgivaren ska ha en äkta vilja att hjälpa sina kunder. Att saker och ting måste  tas reda på betyder att svaren inte alltid finns till hands genast utan man måste söka efter dem.

I arbetet används utöver finska också svenska och engelska. Under sin tid vid Tullen har Taimela på nytt blivit intresserad av svenska språket. Intresse för språket har hon utöver i skolundervisningen också fått under ett sommarjobb på Åland för länge sedan. 
Lagar med anknytning till tullverksamhet och internationella handelsavtal ändras hela tiden. Därför ska kundrådgivarna hålla sig á jour med ändringarna. 

- Det är dock bra att veta att arbetsfältet är så brett att ingen kan kunna allt. Kundrådgivaren måste stå ut med ofullständighet och med att man aldrig blir färdig i detta arbete. Man måste kunna säga till kunden att ”nu vet jag inte, jag återkommer när jag tagit reda på saken”. 

Kundrådgivaren måste stå ut med ofullständighet och med att man aldrig blir färdig i detta arbete.

Digital kontakt med kollegor

Niina Taimelas tjänsteställe finns vid Vaalimaa gränsstation i Vederlax, men arbetsfältet är hela Finland. Hon har ingen traditionell, fysisk arbetsgemenskap omkring sig utan hon håller kontakt med kollegor genom digitala medel. 

– Tullrådgivningen är verkligen en landsomfattande enhet. Den allmänna rådgivningen betjänar kunder vardagar kl. 8–16.15, nätrådgivningen ända till kl. 18. Fastän vi inte kan ta lunch tillsammans bildar vi ändå en arbetsgemenskap som stöttar varandra. Vi har också olika styrkor. Jag kan rådfråga t.ex. en kollega som är väl insatt i omprövningsärenden eller i exportdeklareringens detaljer. 
Taimela har snart arbetat vid Tullen i tio år av vilka det senaste ett och ett halvt år vid tullrådgivningen. Hennes utbildningsbakgrund är en restonomexamen samt grundexamen inom tullbranschen. Hennes arbetsbeteckning är kundrådgivare, tjänstebeteckningen tullöverinspektör. 

– Jag tycker det är fint att man kan söka sig till Tullen från olika bakgrunder. Jag uppskattar också att man kan förverkliga sina egna intressen vid Tullen. Jag har till exempel arbetat med Tullens webbsidor vid sidan av mitt egentliga arbete.