Varor som transporteras mellan Åland och EU eller tredje land (utanför EU)

När du beställer en vara från EU eller tredje land (utanför EU) och varan anländer till Åland ska varan förtullas.

Du har följande alternativa sätt att förtulla varan:

 • Införtullning via nätet, (Importförtullning för privatpersoner) Notera att detta gäller ENBART varor från EU / tredje land (inte Finland!)
 • Besök hos Mariehamns tull, Hamnterminalen i Mariehamn. Du behöver ha med dig varans faktura samt någon form av dokument som beskriver varan, ifall produktbeskrivningen inte framgår från fakturan.
 • Anlita en speditör som förtullar din vara mot betalning

När du hämtar din vara själv, bör du stanna vid tullkontoret i hamnen och anmäla din vara för förtullning direkt hos Tullen. Betalningen av eventuella skatter sker på plats och ställe genom antingen kontant betalning eller bank- kreditkortsbetalning.

Gåvoförsändelser

Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”. För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.

Flyttgods till Åland

Anvisningar för förtullning av flyttgods

Ifall det ingår bil i flyttgodset bör följande tas i beaktande:

har du ägt bilen 6 månader eller längre och du inte har bott på Åland under de senaste 12 månaderna kan du föra in bilen som flyttgods dvs momsfritt.

För att kunna sälja bilen momsfritt efter att du tagit in den som flyttgods bör du ha ägt bilen minst 1 år efter införtullningen.

Bilskatten sköts av skatteförvaltningen.

Import av begagnade fordon inom EU

Bilskatteärenden sköts av skatteförvaltningen.

Eventuell moms sköts av Tullen.

 • Anmäl fordonet till Tullen vid ankomst, du behöver ha med köpebrevet samt registreringsbevis.
  • Saker du bör känna till
  • Ibruktagningsland
  • Ibruktagningsdatum (år och månad)
  • Har fordonet endast varit i företagsbruk eller har den varit ägd av privatperson
  • Om man köper ett begagnat fordon som varit i en privatperson ägo och fordonet är från ett annat EU land, kan fordonet antas innehålla tillverkningslandets moms för året då fordonet togs i bruk. Den momssatsen kvittas mot gällande momssats (24 %).
  • Mellanskillnadsprocenten uppbärs som procent på inköpspriset.

Till fordon räknas bland annat bilar, motorcyklar, mopeder, traktorer och fyrhjulingar.

Varor för reparation

Då t.ex. en telefon har skickats från Åland till ett annat EU-land eller tredje land (utanför EU) för reparation och du får den returnerad gör du en införtullning där du hänvisar till det ursprungliga införtullningsbeslutet som gjordes då varan ursprungligen anlände till Åland.

 • Om det är en reparation du betalar för beskattas denna summa (reparationskostnader samt frakt).
 • Om det är en garantireparation dvs ingen kostnad uppbärs inga skatter.

Återbetalning av moms vid retur av varor

Ifall du har betalat moms på varor du returnerat behöver du göra följande:

 • Fyll i blankett nr 971r.
 • Bifoga även det ursprungliga förtullningsbeslutet samt fakturan och bevis på att varan mottagits av försäljaren.
 • Returnera blanketten till: Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn, eller per epost till: atp.skattegrans(at)tulli.fi

Försändelser av ringa värde (högst 22 euro)

Om det sammanlagda värdet på försändelsen utan postavgifter är 22 euro behöver försändelsen inte förtullas och inga importskatter uppbärs. Alkoholhaltiga drycker samt parfymer ska alltid tullklareras.

Gratis varor / varuprover

Gratis varor bör tullklareras eftersom även gratis varorna har ett nominellt värde. Ifall du blir erbjuden gratis varor bör du be företaget om en proformafaktura för tullklarering.

Kosttillskott

Läkemedel

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning