Hoppa till innehåll

Importförtullning för privatpersoner

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om Importförtullning för privatpersoner

Importförtullningstjänsten för privatpersoner fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna. Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Du kan förtulla en vara som förvarats i tullager (t.ex. en bil eller båt du köpt) i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

Ange försändelsens ankomstnummer eller transportdokumentets nummer på tjänstens startsida, eller om dessa saknas, MRN-referensnumret för tullagringen. Du får vanligtvis referensnumret från lagerhavaren. Välj ”Annan transportör” som transportfirma. 

Välj ”Uttag ur tullager” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange MRN-numret för lagringen eller uppläggningsnumret. Du får vanligtvis denna uppgift från lagarhavaren. 


Du kan ändra din e-postadress medan du fyller i deklarationen. 

E-postuppgifterna förmedlas till vår importförtullningstjänst från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (DVV) register i samband med inloggningen. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter på DVV:s webbplats.


Ange dem alltid i samma valuta som använts i orderbekräftelsen, fakturan eller något annat dokument.


Uppgifterna som du angett i deklarationen är felaktiga eller bristfälliga och därför bör du ändra eller komplettera dem.

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om korrigering på sidan Mina förtullningar.
 • Ändra eller komplettera uppgifterna enligt det som anges i begäran om korrigering.
 • Skicka den korrigerade deklarationen på nytt till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning om du inte korrigerar deklarationen.

 


Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

 • Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.


 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan Mina förtullningar.
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning.
 • Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.

 


Om du inte vet vad försändelsen innehåller, fråga avsändaren.

Om du till exempel har beställt flera varor, så kan det hända att du inte vet vilken försändelse det är fråga om när du får ankomstavin per post. Det kan också hända att försändelsens uppföljningskod, dvs försändelsekoden, har ändrats och därför vet du inte vilken beställning det är fråga om.

För förtullningen behöver du försändelsekoden, som också brukar vara den ursprungliga försändelsekoden. Dessutom måste du ta reda på vilken beställning det är fråga om, dvs vad försändelsen innehåller och värdet på innehållet.

Kontrollera beställningshistoriken i din nätbutik. Där ser man ofta prisuppgifterna och försändelsekoden för varje försändelse.

Posten kanske ger försändelsen en ny försändelsekod. Du kan söka försändelsens uppgifter med båda försändelsekoderna i Postens försändelseuppföljning.  Du kan också via en annan uppföljningstjänst försöka utreda var försändelsen befinner sig eller om försändelsekoden har ändrats. Till exempel försändelsens vikt eller beställningsdatum kan vara till hjälp för att ta reda på innehållet.

Om det är fråga om en gåva, begär en utredning över gåvans innehåll och värde av den som skickade gåvan.

Tullen kan inte reda ut vad försändelserna innehåller. Tullen varken förvarar eller transporterar försändelser, utan paketen finns i transportfirmornas lager.


Om du har fått en vara i en bytesaffär eller skaffat den via gräsrotsfinansiering, ska du förtulla den i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Gå till fältet ”Jag vill förtulla” och välj i rullgardinsmenyn ”en vara jag köpt”. Ange som varans värde det pris som skulle betalas för varan vid normal handel.

Om det är fråga om en bytesaffär ska du vid behov kunna visa upp ett dokument av vilket framgår vilka varor som byts ut mot vilka samt värdet på de varor som byts ut.

Om du har skaffat varan via gräsrotsfinansiering ska du vid behov kunna visa upp ett dokument av vilket framgår vad det är för en vara.


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).


Använd i Importförtullningstjänsten för privatpersoner lagerkoder som finns här.


En säljare som har ett IOSS-nummer debiterar finsk moms genast i samband med köpet av varan. Momsen ingår i varans pris och du behöver då inte betala moms separat i samband med förtullningen. Posten förtullar vanligtvis försändelsen åt dig och du behöver inte göra något. Försändelser som transporteras av andra transportfirmor måste du förtulla själv, om du inte kommit överens om att transportfirman förtullar paketet åt dig.

IOSS-säljare har registrerat sig som momsskyldiga i EU-området. Detta innebär att momsen är inkluderad i varans inköpspris och att säljaren redovisar momsen till EU. Detta har varit möjligt fr.o.m. den 1 juli 2021.

Varifrån får jag IOSS-numret?

Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

När behöver jag ett IOSS-nummer?

I allmänhet behöver du inget IOSS-nummer.

Du behöver ett IOSS-nummer bara om du betalat momsen i samband med köpet av varan och det upptill på sidan ”Uppgifter om försändelsen” i Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte visas texten: ”Mervärdesskatt har debiterats i samband med köpet, men du måste likväl förtulla försändelsen”. Ange då IOSS-numret i tjänsten.

Hur anger jag IOSS-numret?

Importförtullningstjänsten för privatpersoner frågar: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”

Välj ”Ja” i tjänsten bara om du köpte varan av en IOSS-säljare och du betalade momsen i samband med köpet. Säkerställ också hos Posten eller en annan transportfirma att du måste förtulla paketet själv och att Posten eller fransportfirman inte förtullar paketet åt dig.

Tjänsten ber dig ange IOSS-numret. Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

Läs mera på sidan IOSS-numret.


MRN-nummer är ett referensnummer som Tullen tilldelar olika tulldeklarationer. Privatpersoner behöver oftast MRN-numret för import- och exportdeklarationer samt för transport och lagring.

Importdeklarationens MRN-nummer

När du förtullar, dvs. fyller i en importdeklaration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten, bildas en förtullningsreferens, dvs. ett MRN-nummer, för förtullningen. Du kan se MRN-numret i tjänsten samt uppe till höger på förtullningsbeslutet eller beslutet om frigörande. MRN-numret börjar alltid med årtalet för det år då du gjort förtullningen, t.ex. 22FIU000…” 

Du behöver ett MRN-nummer om du t.ex. gjort ett fel vid förtullningen eller returnerar varan du köpt till ett land utanför EU och du därför begär ändring, dvs. omprövning, av din förtullning.

Läs mer: Varifrån får jag MRN-numret för min importdeklaration.

Exportdeklarationens MRN-nummer

Du behöver exportdeklarationens MRN-nummer för en importdeklaration när du har skickat en vara till ett land utanför EU för t.ex. reparation eller utbyte och varan kommer tillbaka till Finland. För varor som ska repareras eller bytas ut ska en exportdeklaration göras innan de skickas från Finland till ett land utanför EU. När varorna kommer tillbaka till Finland ska en importdeklaration inges för dem.

MRN-nummer för transport eller lagring, lagerkod

När du gör en importdeklaration själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten, behöver du vanligtvis inte något MRN-nummer för transport eller lagring. MRN-numret förmedlas automatiskt till deklarationen när du på tjänstens startsida anger den försändelsekod, det ankomstnummer eller det nummer på transportdokumentet som du fått från den finländska transportfirman.

Vid behov får du MRN-numret för transporten eller lagringen samt lagerkoden från den transportfirma som transporterar din försändelse.


Varje försändelse ska förtullas separat. För förtullningen behöver du känna till vad försändelserna innehåller. Om du inte vet vad försändelserna innehåller, ska du ta reda på detta från avsändaren eller transportfirman. Förtulla försändelserna en i taget i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange för varje försändelse dess innehåll, värde och eventuella transportkostnader. Fördela hela beställningens transportkostnader mellan de olika försändelserna enligt innehållets värde eller vikt.

Exempel på fördelning av transportkostnaderna enligt värde:

Du har beställt tre produkter från en nätbutik: en skjorta värd 50 USD, en bok värd 20 USD och en leksak värd 30 USD. Totalvärdet på beställningens innehåll är 100 USD. Därtill har du betalat 30 USD i transportkostnader.

En försändelse innehåller skjortan och boken, som tillsammans är värda 70 USD, dvs. 70 procent av beställningens totalvärde (70 USD / 100 USD = 0,7). Ange som dess transportkostnader 21 USD (0,7 x 30 USD = 21 USD).

En annan försändelse innehåller leksaken, som är värd 30 USD, dvs. 30 procent av beställningens totalvärde (30 USD / 100 USD = 0,3). Ange som dess transportkostnader 9 USD (0,3 x 30 USD = 9 USD).


Har du fått en förtullningsbegäran för en försändelse som till exempel innehåller ett betalkort (bank- eller kreditkort) som skickats av banken? Kortet har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara du köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Betalkortets värde är vanligtvis mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. Ange även här expeditionsavgift eller annan avgift som debiteras av banken.

Ange på sidan ”Uppgifter om varan” som varukod 8523210000 (om kortet har magnetremsa men saknar chip) eller 8523520000 (om kortet är försett med chip eller om kortet har både chip och magnetremsa). Ange varans värde på samma sida. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift, så Posten levererar varan. Detta gäller inte Åland Posts kunder.


När du får tidningen från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

Om din tidningsprenumeration har börjat före 1.7.2021, behöver du betala moms endast för de tidningar som anländer fr.o.m. 1.7.2021. Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2022. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.


Du kan inte använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner om du inte har nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du inte förtulla till exempel:

 • flyttgods
 • levande djur
 • investeringsguld
 • flygplansdelar
 • momsfria sedlar

 • varor som du själv transporterar till Finland

Läs mer om alternativa sätt att förtulla din försändelse.


I Importförtullning för privatpersoner kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


- När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan samt deras förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar. Ett kvitto över förtullningen du betalat får du av din bank.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

- Om du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och om det har gått över 90 dagar sedan förtullningen, hittar du förtullningsdokumenten i Tullklareringstjänsten. För sökningen behöver du förtullningens MRN-nummer (MRN-numret för förtullningar som gjorts år 2021 börjar med 21FIU000…). Vid behov får du MRN-numret från Tullrådgivningen. Innan du tar kontakt ska du ta reda på paketets ankomstnummer eller transportdokumentets nummer som du angav vid förtullningen.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj fliken ”Sökning av deklarationer”. Välj sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” och som deklareringssätt ”E-tjänster”.
 3. Förtullningsdokumenten finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.

- Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

- Om du har förtullat din försändelse själv före 11.2.2020, hittar du förtullningsbeslutet och beslutet om frigörande i Importdeklarationstjänsten för företag vid särskilda förfaranden.

- Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Obs! Även privatpersoner är skyldiga att spara sina förtullningsdokument. Spara dokumenten åt dig själv genast när förtullningen som du har gjort är färdig.

Till en begäran om omprövning behövs förtullningens MRN

Förtullningsbeslutet behöver inte bifogas till omprövningsansökan, om förtullningen gjorts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner 11.2.2020 eller därefter. Ange dock förtullningens MRN-nummer noga i din omprövningsansökan.

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar en försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten (där man förtullar t.ex. levande djur). Om du behöver en räkning, hittar du den i tjänsten du använder.


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


Om Tullen har ogiltigförklarat en förtullning som du har gjort i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så hittar du orsaken till ogiltigförklaringen och instruktioner om hur du ska gå till väga i förtullningsbeslutet. Beslutet finns i pdf-format i tjänsten på sidan ”Mina förtullningar”.

Exempel på orsaker till ogiltigförklaring

Du har förtullat en ny produkt som skickats av en nätbutik som en vara som bytts ut gratis på garanti, men du har inte returnerat den defekta varan till ett land utanför EU. Läs hur du förtullar en ny produkt som skickats i stället för en defekt vara.

Du har förtullat flyttgods som en vara som glömts kvar utomlands. Läs hur du förtullar flyttgods.

Du har ingett en tulldeklaration på förhand, men paketet har inte anlänt till Finland inom 30 dagar från ingivandet av deklarationen. Gör en ersättande tulldeklaration när paketet har anlänt till Finland så skickar transportfirman en förtullningsbegäran till dig.

Beslutet om ogiltigförklaring öppnas inte

På grund av ett systemfel öppnas pdf-filen som innehåller beslutet tyvärr inte för alla våra kunder. Du kan öppna pdf-filen i Tullklareringstjänsten. För detta behöver du förtullningens nummer (”22FIU00…”).

1. Identifiera dig i Tullklareringstjänsten.
2. Välj fliken ”Sökning av deklarationer”. Välj sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” och som deklareringssätt ”E-tjänster”.
3. Förtullningsdokumenten finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.


På grund av Tullens regler om ursprungsland kan man inte välja ett EU-land som ursprungsland för en vara då den importeras från ett område utanför EU. I dessa fall måste man undantagsvis ange varans avsändningsland som ursprungsland.


Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara du köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. Dröjsmål har till exempel förekommit i fall där förtullningen har betalats med MobilePay-appen.

När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt de flesta transportfirmor om att försändelsen kan levereras till dig.

Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


Uppladdning av bilagor varierar beroende på situationen.

- Om du genast efter att du skickat förtullningen kommer åt att betala din förtullning behöver du inte lägga till några bilagor. Du måste likväl förvara dokumenten (t.ex. orderbekräftelse eller faktura) i sex år.

- Om det efter att förtullningen skickats på sidan ”Klar” är möjligt att ladda upp bilagor, lägg till de dokument som behövs som bilaga, t.ex. orderbekräftelse eller faktura. På så sätt snabbar du upp handläggningen av din förtullning. Följ läget med din förtullning under Mina förtullningar.

- Om du fått en begäran om tilläggsutredning gällande din förtullning, hittar du begäran och närmare anvisningar under ”Mina förtullningar”. Vanligtvis ombes du skicka en orderbekräftelse, faktura eller ett annat dokument.


Ja, det kan du. Om du inte själv kan förtulla paketet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du be någon annan förtulla det åt dig. Du kan be om hjälp av t.ex. en familjemedlem, vän, kollega eller studiekompis. Denna person måste kunna identifiera sig i den elektroniska tjänsten med sina egna uppgifter.

För att en annan person ska kunna förtulla ett paket i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste personen ha

 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • mottagarens namn- och adressuppgifter
 • mottagarens personbeteckning eller födelsedatum.

Om mottagaren av paketet inte har finländsk personbeteckning, ska mottagarens födelsedatum anges.

Tullen kan också be om skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto). Förmedla denna information till personen som gör förtullningen i ditt ställe.

Obs! Den som förtullar paketet kan inte identifiera sig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med appen Finnish Authenticator.

Vem bär ansvaret?

Du ansvarar själv för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om en annan person gör förtullningen åt dig är denna person ansvarig om hen vet eller borde veta att de uppgifter som hen anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän försändelsen förtullas av någon annan kan du få försändelsen levererad direkt till dig. Posten levererar postförsändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Ja, det kan du. Om t.ex. en vän eller familjemedlem ber dig att förtulla ett paket kan du förtulla paketet i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

För att kunna förtulla paketet åt mottagaren behöver du

 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • mottagarens namn- och adressuppgifter
 • mottagarens personbeteckning eller födelsedatum.

Om mottagaren av paketet inte har finländsk personbeteckning, ange mottagarens födelsedatum.

Tullen kan också be om skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto). Be att få denna information av mottagaren av paketet.

Obs! Du kan inte identifiera dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med appen Finnish Authenticator.

Vem bär ansvaret?

Personen du representerar ansvarar för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om du gör förtullningen åt en annan person är du ansvarig, om du vet eller borde veta att de uppgifter som du anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän du gör förtullningen åt någon annan kan försändelsen levereras direkt till mottagaren. Posten levererar postförsändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten.

Däremot kan du befullmäktiga någon annan person eller ett ombud att göra förtullningen åt dig. Se också Alternativa sätt att sköta tullärenden.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Förtullning