Hoppa till innehåll

Importförtullning för privatpersoner

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om Importförtullning för privatpersoner

Importförtullningstjänsten för privatpersoner fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna. Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Du kan förtulla en vara som förvarats i tullager (t.ex. en bil eller båt du köpt) i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. 

Ange försändelsens ankomstnummer eller transportdokumentets nummer på tjänstens startsida, eller om dessa saknas, MRN-referensnumret för tullagringen. Du får vanligtvis referensnumret från lagerhavaren. Välj ”Annan transportör” som transportfirma. 

Välj ”Uttag ur tullager” på sidan Uppgifter om försändelsen. Ange MRN-numret för lagringen eller uppläggningsnumret. Du får vanligtvis denna uppgift från lagarhavaren. 


Har du fått en begäran om förtullning av ett provtagningsredskap som används i ett DNA-test och som du skickar tillbaka till avsändaren efter provtagningen? Provtagningsredskapet i försändelsen kan vara t.ex. en plastflaska eller en plastpinne.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange bara provtagningsredskapets värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är provtagningsredskapets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”.

Sök eller välj ”DNA-tester” i varusökningen på sidan ”Uppgifter om varan” och ange värdet på varan som förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs. 

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt vid förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift, för att Posten ska leverera försändelsen till dig. Detta gäller inte Åland Posts kunder.


Ange dem alltid i samma valuta som använts i orderbekräftelsen, fakturan eller något annat dokument.


Om du har gjort förtullningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och du får en begäran om korrigering från Tullen, finns det fel eller brister i de uppgifter du har angett i deklarationen. Gör så här:

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om korrigering på sidan ”Mina förtullningar”.
 • Ändra eller komplettera uppgifterna i importförtullningstjänsten enligt det som anges i begäran om korrigering. I allmänhet blir du ombedd att korrigera varans pris, beloppet av transportkostnaderna eller ta bort en obefogad begäran om tullförmån.
 • Skicka den korrigerade deklarationen på nytt till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning om du inte korrigerar deklarationen.  

Om korrigering av förtullningen inte lyckas i tjänsten

Om du inte lyckas korrigera förtullningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, har den av Tullen fastställda tidsfristen för korrigeringen eventuellt gått ut. Kontakta Tullrådgivningen för att tidsfristen ska kunna förlängas.

Transportfirman returnerar paketet efter förvaringstiden

Fastän tidsfristen för korrigering av din förtullning skulle förlängas returnerar transportfirman din försändelse efter den angivna förvaringstiden till avsändaren. Om du korrigerar din förtullning efter den av Tullen fastställda tidsfristen, säkerställ först hos transportfirman att den inte har returnerat din försändelse.

Kontakta transportfirman om du vill att den förlänger försändelsens förvaringstid. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.


Om du har gjort förtullningen av en gåva i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och du får en begäran om tilläggsutredning från Tullen, gör så här:

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du hittar förtullningen och den därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan "Mina förtullningar".
 • Agera enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning. Närmare anvisningar hittar du i meddelandet som skickats av förtullningsteamet. Vanligtvis ombes du ladda upp och skicka en orderbekräftelse eller ett annat dokument. Du kan också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • I fråga om gåvoförsändelser behövs vanligtvis uppgift om vad gåvan innehåller och vad innehållets värde är. Be att avsändaren av gåvan skickar dig dessa uppgifter skriftligen, t.ex. per e-post eller SMS, och skicka uppgifterna vidare till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.

Transportfirman returnerar paketet efter förvaringstiden

Svarandet på begäran om tilläggsutredning inverkar inte på hur länge transportfirman förvarar din försändelse i Finland. Om du svarar på begäran om tilläggsutredning efter den av Tullen fastställda tidsfristen, säkerställ först hos transportfirman att den inte har returnerat försändelsen till avsändaren.

Kontakta transportfirman om du vill att den förlänger försändelsens förvaringstid. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.


Om du har gjort förtullningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och du får en begäran om tilläggsutredning från Tullen, gör så här:

 • Logga in på nytt i Importförtullningstjänsten för privatpersoner
 • Du hittar förtullningen och därtill hörande begäran om tilläggsutredning på sidan ”Mina förtullningar”.
 • Agera i importförtullningstjänsten enligt det som anges i begäran om tilläggsutredning. I allmänhet blir du ombedd att till din förtullning ladda upp en orderbekräftelse, faktura, betalningsverifikat eller något annat dokument av vilket framgår försändelsens innehåll och värde eller annan uppgift som tjänstemannen begärt. Om uppladdningen inte lyckas kan du också skicka dokumenten per e-post till den i tjänsten angivna e-postadressen.
 • Skicka den kompletterade deklarationen på nytt till Tullen.

Tullen kan inte handlägga din förtullning utan tilläggsuppgifterna.

Transportfirman returnerar paketet efter förvaringstiden

Svarandet på begäran om tilläggsutredning inverkar inte på hur länge transportfirman förvarar din försändelse i Finland. Om du svarar på begäran om tilläggsutredning efter den av Tullen fastställda tidsfristen, säkerställ först hos transportfirman att den inte har returnerat försändelsen till avsändaren.

Kontakta transportfirman om du vill att den förlänger försändelsens förvaringstid. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.


Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller, fråga avsändaren. Kontrollera också beställningshistoriken i din nätbutik. Där ser man ofta prisuppgifterna och försändelsekoden för varje försändelse.

Om det är fråga om en gåva, begär en utredning över gåvans innehåll och värde av den som skickade gåvan.

Tullen kan inte reda ut vad försändelserna innehåller. Tullen varken förvarar eller transporterar försändelser, utan paketen finns i transportfirmornas lager.

Paket som Posten transporterar

Försändelsen får eventuellt en ny försändelsekod under transporten. Du kan kontrollera om det finns en avsändarreferens för postpaketet i Postens försändelseuppföljning så här:

Sök försändelsens uppgifter med försändelsekoden du fått från Posten. Om det under försändelsekoden finns ett fält med en pil som visar neråt (rullgardinsmeny), välj den. Under den syns texten ”Avsändarens referens”, som kan vara den ursprungliga referens du fått av avsändaren eller till exempel ett ordernummer. Via den kan du möjligtvis reda ut vilken försändelse som väntar på din förtullning.

Försändelsens rutt och eventuellt ändrade koder kan du försöka kontrollera också på en annan försändelseuppföljningssida, såsom Webbplatsen Parcelapp (på engelska).


Om du har fått en vara i en bytesaffär eller skaffat den via gräsrotsfinansiering, ska du förtulla den i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Gå till fältet ”Jag vill förtulla” och välj i rullgardinsmenyn ”en vara som man köpt”. Ange som varans värde det pris som skulle betalas för varan vid normal handel.

Om det är fråga om en bytesaffär ska du vid behov kunna visa upp ett dokument av vilket framgår vilka varor som byts ut mot vilka samt värdet på de varor som byts ut.

Om du har skaffat varan via gräsrotsfinansiering ska du vid behov kunna visa upp ett dokument av vilket framgår vad det är för en vara.


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).


Du kan förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner då du får notifikationen ”Din försändelse är på väg till Finland” i tjänsten. Du kan dock inte betala förtullningen på förhand ifall det blir något att betala i samband med förtullningen.

När du har skickat in deklarationen till Tullen får förtullningen statusen ”Tulldeklarationen har tagits emot” och du kan hitta den i tjänsten på sidan ”Mina förtullningar”.

Då försändelsen har anlänt till Finland fortsätter handläggningen av din deklaration och Tullen skickar dig anvisningar per e-post. Följ anvisningarna du får.

Obs! Det går inte att korrigera en på förhand inlämnad tulldeklaration efter att den skickats in till Tullen.

Om din försändelse inte anländer till Finland inom 30 dagar från det att du lämnat in tulldeklarationen så ogiltigförklaras förtullningen automatiskt. I sådana här fall ska du göra en ny förtullning när försändelsen har anlänt.

Om du inte kan förtulla försändelsen på förhand i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan detta bero på att transportfirman ännu inte är klar med handläggningen av försändelsen. I så fall ska du vänta tills försändelsen har anlänt till Finland och transportfirman ber dig förtulla den.


Varje försändelse ska förtullas separat. För förtullningen behöver du känna till vad försändelserna innehåller. Om du inte vet vad försändelserna innehåller, ska du ta reda på detta från avsändaren eller transportfirman. Förtulla försändelserna en i taget i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange för varje försändelse dess innehåll, värde och eventuella transportkostnader. Fördela hela beställningens transportkostnader mellan de olika försändelserna enligt innehållets värde eller vikt.

Exempel på fördelning av transportkostnaderna enligt värde:

Du har beställt tre produkter från en nätbutik: en skjorta värd 50 USD, en bok värd 20 USD och en leksak värd 30 USD. Totalvärdet på beställningens innehåll är 100 USD. Därtill har du betalat 30 USD i transportkostnader.

En försändelse innehåller skjortan och boken, som tillsammans är värda 70 USD, dvs. 70 procent av beställningens totalvärde (70 USD / 100 USD = 0,7). Ange som dess transportkostnader 21 USD (0,7 x 30 USD = 21 USD).

En annan försändelse innehåller leksaken, som är värd 30 USD, dvs. 30 procent av beställningens totalvärde (30 USD / 100 USD = 0,3). Ange som dess transportkostnader 9 USD (0,3 x 30 USD = 9 USD).


Har du fått en förtullningsbegäran för en försändelse som till exempel innehåller ett betalkort (bank- eller kreditkort) som skickats av banken? Kortet har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Betalkortets värde är vanligtvis mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. Ange även här expeditionsavgift eller annan avgift som debiteras av banken.

Ange på sidan ”Uppgifter om varan” som varukod 8523210000 (om kortet har magnetremsa men saknar chip) eller 8523520000 (om kortet är försett med chip eller om kortet har både chip och magnetremsa). Ange varans värde på samma sida. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift, så Posten levererar varan. Detta gäller inte Åland Posts kunder.


Ibland kan det hända att du får en defekt vara som du inte behöver skicka tillbaka till säljaren. Notera att om säljaren skickar dig en ny vara eller en del till varan gratis så ska den nya varan eller delen förtullas.

Om du förtullar den nya varan eller delen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara jag köpt”. Ange som den nya varans eller delens värde dess normala pris.

Därefter kan du ansöka om ändring, dvs. omprövning, av förtullningsbeslutet för att få tillbaka de importskatter du betalat för den defekta varan. För ansökan om ändring behöver du både den ursprungliga förtullningens MRN-nummer och MRN-numret för förtullningen av den nya varan.

Notera att du inte kan ansöka om korrigering av förtullningsbeslutet, om du fick den ursprungliga varan från EU-området, men den nya varan eller delen kommer från ett område utanför EU. Den nya varan eller delen ska förtullas och som dess värde anges varans eller delens normala pris.

Notera också att du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner ska välja ”en vara som bytts ut gratis på garanti” endast om du har skickat den defekta varan tillbaka till säljaren.


Du kan inte använda Importförtullningstjänsten för privatpersoner om du inte har nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du inte förtulla till exempel:

 • flyttgods
 • levande djur
 • investeringsguld
 • flygplansdelar
 • momsfria sedlar

 • varor som du själv transporterar till Finland

Läs mer om alternativa sätt att förtulla din försändelse.


Om t.ex. en vän eller familjemedlem ber dig att förtulla ett paket kan du förtulla paketet i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

För att kunna förtulla paketet åt mottagaren behöver du

 • en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla paketet i mottagarens ställe (muntligt, skriftligt eller Suomi.fi-fullmakt)
 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • mottagarens namn- och adressuppgifter
 • mottagarens personsignum, om mottagaren har finsk nationalitet och mottagarens födelsedatum, om nationaliteten är någon annan.

Tullen kan dessutom separat begära skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto eller orderbekräftelse). Be att få denna information av mottagaren av paketet.

Obs! Du kan inte identifiera dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst för utländska medborgare.

Hur får jag en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla åt annan person?

Du har tre sätt att få en fullmakt: muntligt, med ett fritt formulerat dokument eller i Suomi-fi-tjänsten.

Exempel: Mats Medelsvensson vill att du förtullar en försändelse åt honom. Mats har personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller certifikatkort, som han kan använda sig av för att logga in i tjänsten Suomi.fi. Mats loggar in i Suomi.fi-tjänsten och befullmäktigar dig, dvs. ger dig tillstånd, att sköta förtullningen åt honom. Han väljer fullmakten Tullklarering i tjänsten och anger att du är en befullmäktigad person. Därefter har du en Suomi.fi-fullmakt.

Så här förtullar du åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner:

När du förtullar åt en annan person och du har Suomi.fi-fullmakt

Om du förtullar en försändelse åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med en Suomi.fi-fullmakt, välj som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet?) ”På en annan persons vägnar med Suomi.fi-fullmakter”. Välj därefter personen du vill förtulla försändelsen åt.

På sida 1, startsidan, fyll i mottagarens adressuppgifter. Ange på sidan 5 ”Kontaktuppgifter” en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig.

När du förtullar åt en annan person utan Suomi.fi-fullmakt eller du förtullar en försändelse åt ditt minderåriga barn eller åt någon du försörjer

Om du inte har fått en Suomi.fi-fullmakt eller du förtullar en försändelse åt ditt minderåriga barn eller åt någon du försörjer, välj som deklarationssätt (åt vem du vill sköta tullärendet) ”På mina vägnar”.

På sida 1, startsidan, välj som mottagare av försändelsen ”En annan person”.
Ange därefter uppgifterna om personen du gör förtullningen åt. Fyll i hens namn och välj nationalitet. Ange hens personbeteckning eller en utländsk persons födelsedatum (dd.mm.åååå) samt personens adress i Finland. Om paketets mottagare har en spärrmarkering, läs anvisningarna i Importförtullningstjänsten för privatpersoner om hur adressen ska anges när du fyller i deklarationen.

Ange på sidan 5 ”Kontaktuppgifter” också en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig. Notera att du på begäran ska kunna påvisa för Tullen att du har tillstånd att göra förtullningen på en annan persons vägnar.

Vem bär ansvaret om jag förtullar ett paket åt en annan person?

Personen du representerar ansvarar för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om du gör förtullningen åt en annan person är du ansvarig, om du vet eller borde veta att de uppgifter som du anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän du förtullar åt någon annan, så levererar posten försändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt. Tullen kan inte ändra paketets leveransadress. Om du vill ändra paketets leveransadress, kontakta fraktföraren.


Du kan be att någon annan person förtullar åt dig

Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna.

Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Du kan förtulla med blankett

Du kan även skicka deklarationens uppgifter med en blankett per post eller e-post till Tullen enligt anvisningarna.

Skicka den skannade förtullningsblanketten i första hand till den e-postadress som finns på blanketten. Bifoga åtminstone ankomstavin och ett dokument ur vilket försändelsens värde och innehåll framgår (t.ex. orderbekräftelse). Använd säker e-post när du skickar deklarationen: Anvisningar för användning av säker e-post. Vi rekommenderar att du använder e-post eftersom det snabbar upp handläggningen av deklarationen. Posten returnerar nämligen till avsändaren de försändelser som inte förtullats inom 20 dagar från försändelsens ankomst till landet.

 • Du kan också välja att skicka dokumenten per post till följande adress: Flygtullen/Förtullning med blankett, PB 512, 00101 Helsingfors.
 • Innan du skickar dokumenten ska du kontrollera noggrant att du har fyllt i alla obligatoriska punkter i blanketten och att du även har bifogat alla nödvändiga bilagor. Om alla nödvändiga uppgifter inte har angetts kan förtullningen inte handläggas.
 • Om du inte själv kan skicka dokumenten elektroniskt, kan du be att en tulltjänsteman vid ett tullkontor som erbjuder kundservice skickar dem på dina vägnar.
 • Tullen handlägger deklarationerna under tjänstetid. Du får vanligtvis svar senast under följande vardag. Obs! Svaret kan också vara en begäran om tilläggsutredning. Agera då enligt instruktionerna i den.

Betala tullräkningen innan förvaringstiden för paketet går ut

Tullräkningen ska vara betald och betalningen förmedlad till Tullen innan Postens eller någon annan transportfirmas förvaringstid för paket går ut. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.

Beakta att tullräkningens förfallodag kan infalla efter utgången av förvaringstiden. Ändra då vid behov förfallodagen innan du betalar räkningen för att förtullningen ska vara klar inom den tidsfrist som meddelats av transportfirman och för att transportfirman inte ska returnera din försändelse. Beakta att det beroende på betalningssätt kan ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto.


Prenumererad tidning som skickas från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara som man köpt”.

Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2023. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

Gratis medlemstidning som skickas av en förening eller organisation

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är medlemstidningens värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”.

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tidningar, tidskrifter och serietidningar” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.


När du beställt varor från Ukraina ska du förtulla försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner på följande sätt:

 • På sidan 2, ”Uppgifter om försändelsen”, frågas det: ”Innehåller försändelsen varor som omfattas av restriktioner eller punktskatteplikt?”. Välj ”Ja”.
 • På sidan 3, ”Uppgifter om varan”, välj fliken ”Varukod”. Du måste ange varukoden för varan och kan alltså inte använda varusökningen. Du kan fråga om varukoden t.ex. via chatten som finns i tjänsten eller genom att ringa tullrådgivningen, eller så kan du söka fram den själv i varukodstjänsten Fintaric.
 • Fortsätt förtullningen som vanligt och svara på de övriga frågorna om försändelsen.

Du kan be att någon annan förtullar ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du kan be om hjälp av t.ex. en familjemedlem, vän, kollega eller studiekompis. Personen som förtullar åt dig måste kunna identifiera sig i den elektroniska tjänsten med sina egna uppgifter.

För att någon annan ska kunna förtulla ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste personen ha

 • en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla paketet åt dig (muntligt, skriftligt eller Suomi.fi-fullmakt)
 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • ditt namn- och dina adressuppgifter
 • ditt personsignum, om du har finsk nationalitet eller ditt födelsedatum, om din nationalitet är någon annan.

Tullen kan dessutom be om skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto eller orderbekräftelse). Förmedla denna information till personen som gör förtullningen i ditt ställe.

Obs! Den som förtullar paketet kan inte identifiera sig i Importförtullningstjänsten med appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst för utländska medborgare.

Hur befullmäktigar jag en annan person att förtulla ett paket åt mig?

Det finns tre sätt att befullmäktiga, dvs. ge tillstånd åt någon annan att förtulla åt dig: muntligt, med ett fritt formulerat dokument eller i Suomi-fi-tjänsten.

Läs hur du befullmäktigar en annan person i Suomi.fi-tjänsten.

Vem bär ansvaret, om en annan person förtullar ett paket åt mig?

Du ansvarar själv för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om en annan person gör förtullningen åt dig är denna person ansvarig om hen vet eller borde veta att de uppgifter som hen anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän försändelsen förtullas av någon annan, så levererar posten försändelsen till den angivna mottagaren eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt. Tullen kan inte ändra paketets leveransadress. Om du vill ändra paketets leveransadress, kontakta fraktföraren.

Hur informeras jag om förtullningar som gjorts åt mig?

Om en annan person gör förtullningen åt dig är denne skyldig att berätta för dig om förtullningarna som hen gjort på dina vägnar. Be att få förtullningens förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, av den som gjort förtullningen. Därefter kan du kontrollera uppgifterna om din förtullning i Tullklareringstjänsten.

Om du inte får förtullningens MRN-nummer av personen som gjort förtullningen, ska du be att få MRN-numret av Tullrådgivningen. Som privatperson kan du vid behov också få information om förtullningar som gjorts åt dig genom att göra en begäran om kontroll av personuppgifter.

Läs mer: Så här förtullar du ett paket i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner


I Importförtullning för privatpersoner kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


En säljare som har ett IOSS-nummer debiterar finsk moms genast i samband med köpet av varan. Momsen ingår i varans pris och du behöver då inte betala moms separat i samband med förtullningen. Posten eller en annan transportfirma förtullar vanligtvis försändelsen åt dig och du behöver inte göra något.

IOSS-säljare har registrerat sig som momsskyldiga i EU-området. Detta innebär att momsen är inkluderad i varans inköpspris och att säljaren redovisar momsen till EU. Detta har varit möjligt fr.o.m. den 1 juli 2021.

Varifrån får jag IOSS-numret?

IOSS-nummer är inte samma sak som säljarens momsnummer. IOSS-numret har formen IM1234567890. Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

När behöver jag ett IOSS-nummer?

I allmänhet behöver du inget IOSS-nummer.

Du behöver ett IOSS-nummer bara om du betalat momsen i samband med köpet av varan och det upptill på sidan ”Uppgifter om försändelsen” i Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte visas texten: ”Mervärdesskatt har debiterats i samband med köpet, men du måste likväl förtulla försändelsen”. Ange då IOSS-numret i tjänsten.

Hur anger jag IOSS-numret?

Importförtullningstjänsten för privatpersoner frågar: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”

Välj ”Ja” i tjänsten bara om du köpte varan av en IOSS-säljare och du betalade momsen i samband med köpet. Säkerställ också hos Posten eller en annan transportfirma att du måste förtulla paketet själv och att Posten eller fransportfirman inte förtullar paketet åt dig.

Tjänsten ber dig ange IOSS-numret. Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

Läs mera på sidan IOSS-numret.


MRN-nummer är ett referensnummer som Tullen tilldelar olika tulldeklarationer. Privatpersoner behöver oftast MRN-numret för import- och exportdeklarationer samt för transport och lagring.

Importdeklarationens MRN-nummer

När du förtullar, dvs. fyller i en importdeklaration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten, bildas en förtullningsreferens, dvs. ett MRN-nummer, för förtullningen. Du kan se MRN-numret i tjänsten samt uppe till höger på förtullningsbeslutet eller beslutet om frigörande. MRN-numret börjar alltid med årtalet för det år då du gjort förtullningen, t.ex. 22FIU000…” 

Du behöver ett MRN-nummer om du t.ex. gjort ett fel vid förtullningen eller returnerar varan du köpt till ett land utanför EU och du därför begär ändring, dvs. omprövning, av din förtullning.

Läs mer: Varifrån får jag MRN-numret för min importdeklaration.

Exportdeklarationens MRN-nummer

Du behöver exportdeklarationens MRN-nummer för en importdeklaration när du har skickat en vara till ett land utanför EU för t.ex. reparation eller utbyte och varan kommer tillbaka till Finland. För varor som ska repareras eller bytas ut ska en exportdeklaration göras innan de skickas från Finland till ett land utanför EU. När varorna kommer tillbaka till Finland ska en importdeklaration inges för dem.

MRN-nummer för transport eller lagring

När du gör en importdeklaration själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten, behöver du vanligtvis inte något MRN-nummer för transport eller lagring. MRN-numret förmedlas automatiskt till deklarationen när du på tjänstens startsida anger den försändelsekod, det ankomstnummer eller det nummer på transportdokumentet som du fått från den finländska transportfirman.

Vid behov får du MRN-numret för transporten eller lagringen från den transportfirma som transporterar din försändelse.


I Importförtullningstjänsten för privatpersoner, om högst 90 dagar har gått sedan förtullningen

När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan samt deras förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar. Ett kvitto över förtullningen du betalat får du av din bank.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

I Tullklareringstjänsten, om mer än 90 dagar har gått sedan förtullningen

Om du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och om det har gått över 90 dagar sedan förtullningen, hittar du förtullningsdokumenten i Tullklareringstjänsten. För sökningen behöver du förtullningens MRN-nummer (MRN-numret för förtullningar som gjorts år 2022 börjar med 22FIU000…).

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj fliken ”Sökning av deklarationer”. Välj sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” och som deklareringssätt ”Övriga transaktionskanaler”.
 3. Förtullningsdokumenten finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.

I Tullklareringstjänsten, om du gjorde förtullningen där

Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

Av transportfirman, om den gjorde förtullningen åt dig

Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Förvara förtullningsdokumenten när du förtullar!

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.

Spara dokumenten åt dig själv genast när förtullningen som du har gjort är färdig. Du kan t.ex. behöva förtullningsbeslutets MRN-nummer senare när du sköter ärenden med Tullen.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar en försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten (där man förtullar t.ex. levande djur). Om du behöver en räkning, hittar du den i tjänsten du använder.


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


Om Tullen har ogiltigförklarat en förtullning som du har gjort i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så hittar du orsaken till ogiltigförklaringen och instruktioner om hur du ska gå till väga i förtullningsbeslutet. Beslutet finns i pdf-format i tjänsten på sidan ”Mina förtullningar”.

Exempel på orsaker till ogiltigförklaring

Du har förtullat en ny produkt som skickats av en nätbutik som en vara som bytts ut gratis på garanti, men du har inte returnerat den defekta varan till ett land utanför EU. Läs hur du förtullar en ny produkt som skickats i stället för en defekt vara.

Du har förtullat flyttgods som en vara som glömts kvar utomlands. Läs hur du förtullar flyttgods.

Du har ingett en tulldeklaration på förhand, men paketet har inte anlänt till Finland inom 30 dagar från ingivandet av deklarationen. Gör en ersättande tulldeklaration när paketet har anlänt till Finland så skickar transportfirman en förtullningsbegäran till dig.


Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. Dröjsmål har till exempel förekommit i fall där förtullningen har betalats med MobilePay-appen.

När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt de flesta transportfirmor om att försändelsen kan levereras till dig.

Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.


Lagerkoden har formen FI1234567-800001. Vid behov får du lagerkoden från den transportfirma som transporterar din försändelse.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


Uppladdning av bilagor varierar beroende på situationen.

- Om du genast efter att du skickat förtullningen kommer åt att betala din förtullning behöver du inte lägga till några bilagor. Du måste likväl förvara dokumenten (t.ex. orderbekräftelse eller faktura) i sex år.

- Om det efter att förtullningen skickats på sidan ”Klar” är möjligt att ladda upp bilagor, lägg till de dokument som behövs som bilaga, t.ex. orderbekräftelse eller faktura. På så sätt snabbar du upp handläggningen av din förtullning. Följ läget med din förtullning under Mina förtullningar.

- Om du fått en begäran om tilläggsutredning gällande din förtullning, hittar du begäran och närmare anvisningar under ”Mina förtullningar”. Vanligtvis ombes du skicka en orderbekräftelse, faktura eller ett annat dokument.


Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten.

Däremot kan du befullmäktiga någon annan person eller ett ombud att göra förtullningen åt dig. Se också Alternativa sätt att sköta tullärenden.

 


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Förtullning