Hoppa till innehåll

Importförtullning för privatpersoner

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om Importförtullning för privatpersoner

Transportfirman skickar ankomstavier bara för försändelser som ska förtullas. Det kan hända att slutet på identifikationsnumret (ankomstnumret) för postförsändelsen i ankomstavin avser ett EU-land, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU.

Ange alltid varans verkliga avsändningsland.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna.

Skicka en fritt formulerad ansökan om omprövning med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi.

Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Du kan besöka något tullkontor som sköter postförtullningar eller ge försändelsen i uppdrag åt en speditionsfirma. Posten sköter importspeditionen för postförsändelser. Läs mer om tullklareringsalternativ.


Varor som skickas från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde ska vanligtvis tullklareras. Som mottagare ska du alltid tullklarera en gåva vars värde överstiger 45 euro eftersom gåvan är skattepliktig. Läs mer om andra gåvoförsändelser som ska förtullas. Trots att det handlar om en gåva, måste du för tullklareringen ha ett kvitto, en faktura eller en annan tillförlitlig utredning om värdet på varan, så att gåvans värde kan bevisas. Läs mer om förtullning av en gåva.


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).

Notera att den minsta summan som ska betalas i Importförtullningstjänst är 0,65 €.


Försändelser kan inte tullklareras i förväg.

Du kan tullklarera postförsändelsen när du fått information om försändelsens ankomst eller när du fått ankomstavin. Ankomstavin kan också vara elektronisk.

Du kan förtulla postförsändelsen när texten ”Leverans väntar på din tulldeklaration. Var vänlig och ta hand om tulldeklarationen inom 20 dagar från ankomst.” visas i Postens försändelseuppföljning.

 


Om förtullningen gjordes åt dig av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så hittar du din förtullning i tjänsten under 90 dagar. När du loggat in i tjänsten så hittar du dina förtullningar under Mina förtullningar.

Som privatperson är du skyldig att arkivera de handlingar som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.

Privatpersoner behöver inte bifoga förtullningsbeslutet till omprövningsansökan. 


Begär att Posten reder ut i vilket skede av transporten ditt paket har försvunnit.

 1. Om ditt paket har försvunnit efter förtullningen och under transporten inom Finland återbetalar Tullen inte importskatterna, utan du ska ansöka om ersättning hos Posten.
 2. Om Posten har returnerat ditt paket till avsändaren kan du ansöka om omprövning med en fritt formulerad ansökan eller med Tullens blankett nr 643r .

Begär ett verifikat från Posten över att paketet returnerats till avsändaren eller skriv ut returverifikatet själv i Postens försändelseuppföljning..

Läs mer om att ansöka om omprövning


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte förtullas, dvs. tullklareras, inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du innan förvaringstiden går ut meddela Posten att du inte tar emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren. Kontakta Postspeditionen per telefon eller e-post till adressen huolinta(at)posti.com och beskriv situationen. Ange som e-postens rubrik ”Jag vill inte ta emot min beställning som anlänt”.


Du kan inte använda Tullens Importförtullningstjänsten om du inte har nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

I Importförtullningstjänsten kan du inte förtulla till exempel:

 • flyttgods
 • vapen
 • jakttroféer
 • levande djur.

Ta del av våra anvisningar om hur du kan förtulla din försändelse.


Om en dylik försändelse innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte inge en separat tulldeklaration för den. För frisläppande av paketet ska du dock till Tullen skicka

 • en orderbekräftelse eller en redogörelse över gåvan och dess värde
 • försändelsens ankomstnummer och dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi. Mera information får du på Tullens webbplats eller från telefonstödet för webbdeklarering, tfn 0295 5206.

Alternativt kan du förtulla försändelsen i Tullens importförtullning.


Vikten finns i regel angiven i ankomstavin. Vikten är en obligatorisk uppgift i tulldeklarationen. Om du inte vet eller kan ta reda på vikten på försändelsen ska du uppskatta vikten.


I Tullens importförtullningstjänst kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Postförsändelse vars ankomstavi har skickats av Posten

När du får en ankomstavi för en efterleverans, ring till Tullen, tfn 0295 5206. Innan du ringer till Tullen, försäkra dig om att du har alla de uppgifter och handlingar som behövs för att klargöra situationen:

 • referensnummer (MRN)
 • orderbekräftelse eller faktura för varorna
 • ankomstnummer för den postförsändelse som kommit i efterhand.

Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan, tfn 0295 5206, må–fr 8-18, eller på Åland, tfn 0295 527 018, må–fr 9-15.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Skicka en fritt formulerad begäran om omprövning med bilagor per e-post till [email protected] Läs anvisningarna för upprättande av begäran om omprövning.


Det är enklast att tullklarera hela försändelsen när alla därtill hörande delförsändelser har anlänt. I en tulldeklaration kan man ange högst fem ankomstnummer. En postförsändelse måste dock förtullas och skatterna ska betalas inom 20 dagar.

Försändelserna skickas automatiskt tillbaka om de inte förtullats och betalats inom tidsfristen.


Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar försändelsen i Importförtullningstjänsten.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


För förtullningen behöver du:

 • en ankomstavi från transportfirman
 • en redogörelse över gåvan och dess värde, t.ex. en fritt formulerad redogörelse över gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan. (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en redogörelse till dig.)
 • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

 

 


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Förtullning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag